Examenbijlessen

Onderwerp: Overige onderwerpen

Een serie bijlessen, gebaseerd op examenopgaven. Elke bijles is meer dan een uitwerking alleen, de bijlessen bevatten extra uitleg, achtergrondinformatie en simulaties.

Om leerlingen meer ondersteuning te bieden bij het oefenen van examenstof hebben we een serie bijlessen ontwikkeld waarbij examensommen het uitgangspunt zijn. De examenbijlessen bieden meer dan een uitwerking. In elke bijles proberen we aanvullende uitleg te geven bij een examenvraagstuk. Het niveau van het vraagstuk is dat wat er nodig is om een examen te kunnen maken. Extra achtergrondinformatie, een stukje extra uitleg aan de hand van een animatie, een vraagstuk ook eens op een andere manier uitgelegd: het is allemaal te vinden in de examenbijlessen.

Uitgangspunten en doelstelling

De doelstelling van deze examenbijlessen is om leerlingen op examenniveau te laten oefenen en daarbij extra achtergrond te bieden. De zaken die een docent tijdens het bespreken van deze som zou kunnen aanhalen, willen we via de site aanbieden. Het uitgangspunt is om de originele opgave en uitwerking, zoals we die nu al op de site hebben staan, integraal in de examenbijles op te nemen. Daarnaast worden enkele rubrieken toegevoegd. Binnen deze extra rubrieken wordt achtergrondinformatie gegeven bij het onderwerp.

Het format

Door volgens een vast format te werken, weten de leerlingen wat ze kunnen verwachten. We kiezen voor een aantal aanvullende rubrieken waarbij het niet noodzakelijk is dat bij elke bijles ook elke rubriek gevuld is. Een examenbijles is zinvol als van de vier extra rubrieken er tenminste twee goed gevuld zijn. De rubrieken zijn:

  • Toelichting examenbijles
  • Originele opgave
  • Algemene achtergrondinformatie
  • Aanwijzingen
  • Uitwerkingen
  • Zo kan het ook
  • We want more!

Toelichting bij elk van de rubrieken

Toelichting examenbijles
Bevat een korte beschrijving van wat een examenbijles inhoudt. Verder staat hier de verwijzing naar de kale uitwerking, bedoeld voor leerlingen die op dit moment geen behoefte hebben aan extra achtergrond.

Originele opgave
Bevat de originele opgave zoals deze ook elders op de site te vinden is.

Algemene achtergrondinformatie
Zoals de titel van deze rubriek al aangeeft, wordt hier algemene achtergrondinformatie gegeven. In veel gevallen zijn er verwijzingen naar simulaties. In sommige gevallen naar een artikel. Binnen dit onderdeel wordt ingegaan op het verschijnsel waar het vraagstuk over gaat. Dit onderdeel is vooral kwalitatief van opzet.

Aanwijzingen
Helpt de leerling een eindje op weg. Zonder het eindantwoord te geven, wordt de leerling er op gewezen waar hij/zij aan moet denken. Of de eerste stappen van een berekening worden genoemd. In sommige gevallen wordt ook aangegeven hoe een leerling na kan gaan dat het antwoord tussen twee bepaalde waardes moet liggen.

Uitwerkingen
Veel opgaven kunnen vaak op meerdere manieren beantwoord worden. Toch houden we in deze uitwerkingen ons aan de manier zoals deze ook elders op de site gegeven worden. Daarmee wordt het met name voor onzekere leerlingen een stuk makkelijker om van de kale uitwerking over te gaan naar een examenbijles (en vice versa).

Zo kan het ook
Geeft de uitwerking van de som op een andere manier.

We want more!
Verwijst door voor die leerlingen die rond hetzelfde onderwerp meer oefening of informatie willen. Aanverwante artikelen en opgaven zijn ook aan te klikken door aan het begin van het artikel, links in de kantlijn, een keuze te maken.

Bruikbaarheid

We zijn benieuwd naar wat je van dit nieuwe initiatief vindt. Stuur je reactie naar Ron Vonk.