Trekdrop

Onderwerp: Materiaalonderzoek
Begrippen: Kracht

Hoe gedraagt trekdrop als je het uitrekt?

Deze opgave is gemaakt door het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Bij deze opdracht kan je gebruikmaken van de uitleenkoffer Stoffen & Materialen. Docenten kunnen een aanvraag doen om deze koffer (of delen hiervan) te lenen, dit gaat via het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Voor meer informatie, zie de website van het steunpunt.

Doelgroep

Leerlingpracticum HV4/5, 100-150 minuten.

Inleiding

Eén van de stoffen die zich anders gedraagt dan metaal bij uitrekking is trekdrop.

Onderzoeksvragen

 1. Wat is de elasticiteitsmodulus van trekdrop?
 2. Wat is de treksterkte van trekdrop?

Theorie

De benodigde theorie vind je in je boek in de paragraaf die onder andere de elasticiteitsmodulus E behandelt.

Benodigdheden

 • trekdrop (zo mogelijk vierkant, minstens 10 cm lang)
 • een liniaal met millimeterschaal
 • statiefmateriaal en dun touw
 • 2 dropklemmen (aanwezig in de leskoffer)
 • veel massablokjes 50 g, 100 g en 200 g

Uitvoering

 1. Klem de dropstaaf met elk van de uiteinden in een dropklem (zie figuur 1).
 2. Bevestig het touw zo aan de onderste dropklem dat je er massablokjes aan kunt hangen.
 3. Zorg dat de beide dropklemmen zo goed mogelijk horizontaal hangen (zie figuur 1).
 4. Meet de lengte (van het uitrekkende deel) van de dropstaaf met een liniaal.  
 5. Meet ook steeds de dikte en de breedte van de dropstaaf om het oppervlak A van de dwarsdoorsnede te kunnen berekenen.
 6. Maak stapjes van 50 g tot de trekdrop breekt.
 7. Bereken per meting: de lengteverandering Δl; de relatieve rek ε; de mechanische spanning σ
Opstelling proef trekdrop
Figuur 1: proefopstelling trekdrop.

Noteer je metingen en berekeningen overzichtelijk.

Uitwerking

Maak een diagram van het verband tussen σ en ε.
Bepaal uit het diagram de elasticiteitsmodulus E van trekdrop.

Conclusie

Geef antwoord op beide onderzoeksvragen.

Evaluatie

Geef aan welke problemen je tegenkwam en hoe je die hebt opgelost.
Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de uitvoering?