Piepschuim

Onderwerp: Materiaalonderzoek

Bereken de warmtegeleidingscoëfficiënt van een model van een huis.

Deze opgave is gemaakt door het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Bij deze opdracht kan je gebruikmaken van de uitleenkoffer Stoffen & Materialen. Docenten kunnen een aanvraag doen om deze koffer (of delen hiervan) te lenen, dit gaat via het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Voor meer informatie, zie de website van het steunpunt.

Doelgroep

Leerlingpracticum HV4/5, 50 minuten.

Inleiding

Piepschuim is bekend vanwege de goede warmte-isolerende werking. Van piepschuim kun je gemakkelijk een model van een huis bouwen. Met een gloeilamp boots je de cv na.

Onderzoeksvraag

Hoe groot is de warmtegeleidingscoëfficiënt van piepschuim?

Theorie

Bestudeer de theorie over warmtetransport, vooral over de warmtegeleidingscoëfficiënt.
Zoek in Binas de warmtegeleidingscoëfficiënt van piepschuim op en noteer die.

Benodigdheden

  • 5 ‘wanden’ van piepschuim (aanwezig in leskoffer)
  • gloeilamp 25 of 40 W
  • fitting op voet (zie figuur 1) (aanwezig in leskoffer)
  • liniaal of rolmaat
  • (elektronische) thermometer
Figuur 1: proefopstelling.

Uitvoering

Beantwoord de volgende vragen:

  • Leg aan de hand van de formule van de warmtestroom uit wat je moet meten.
  • Op welke manieren kan warmte wegstromen? Wat ga je doen om dat tegen te houden?
  • Moet je rekening houden met warmteverlies door de vloer? Zo ja, hoe?

Je zet de lamp aan en je wacht zo lang dat de temperatuur in het ‘huis’ niet meer stijgt. Dan meet je de temperatuur binnen en buiten het piepschuimhuis.

Noteer je metingen overzichtelijk.

Uitwerking

Bereken vervolgens de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van piepschuim.

Conclusie

Bereken de warmtegeleidingscoëfficiënt van piepschuim.
Geef antwoord op de onderzoeksvraag.
Vergelijk je uitkomst met de waarde uit Binas.

Evaluatie

Geef een foutenanalyse.