Icon up Overzicht

SI-eenheden

Onderwerp: Overige onderwerpen

Begrippen: Système International (SI)

Met de afkorting SI wordt het Système International bedoeld. Het is een verzameling van gestandaardiseerde eenheden die internationaal gebruikt wordt. Aan de basis liggen negen basiseenheden, de bekendste daarvan zijn de kilogram, de meter en de seconde. Alle eenheden die verder gebruikt worden zijn uit te drukken in de basiseenheden van het SI. Zo is de eenheid van kracht (de Newton, N) gelijk aan kilogram meter per seconde kwadraat (kg m/s2). Ook zijn eenheden in elkaar om te rekenen, zo is de voor tijd gebruikte eenheid 'minuut' per definitie gelijk aan zestig seconden.

Bij het maken van berekeningen is het van belang om de getallen in de juiste eenheid in te voeren. Als je in een berekening de grootheid tijd invoert in minuten dan krijg je natuurlijk een ander antwoord dan wanneer je de tijd invoert in seconden. Het is raadzaam om altijd al je eenheden uit te drukken in eenheden uit het SI. In sommige gebieden van de natuurkunde kan het echter ook voorkomen dat je niet-SI-eenheden mag gebruiken (bv keV of lichtjaar).

In tabel 4 van je BINAS kun je de eenheden van het SI vinden. In tabel 5 staan omrekeningsfactoren (van verouderde of ongebruikelijke eenheden) naar SI-eenheden.

Op deze site vind je in het Nederlands allerlei informatie over het SI. Ook op deze Engelstalige site vind je van alles over het SI.