Icon up Overzicht

Atmosfeer en bar

Onderwerp: Weerkunde en oceanografie

Atmosfeer omrekenen naar bar

Bar en atmosfeer zijn beide eenheden waarmee je (lucht)druk kan weergeven. Getalsmatig zijn bar en atmosfeer (atm) bijna gelijk. Volgens BINAS is 1 atm gelijk aan 1,01325 105 Pa, ofwel 1,01325 bar. Overigens zijn het verouderde of niet-officiële eenheden, je hoort eigenlijk Pascal te gebruiken.

De omrekening van bar in atmosfeer gaat als volgt:

1 atm is de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau, vroeger vastgesteld op precies 760 mmHg. 760 mmHg komt overeen met 103284 kgHg/m2 (vermenigvuldig met dichtheid van 13.59 kg/l).

Om bij druk (kracht per oppervlakte) uit te komen, moeten we kg via de valversnelling omrekenen naar gewicht. 103284*9.81=101322, zodat 1 atm gelijk is aan 101322 Pa = 1,01322 bar (het verschil met bovenstaande waarde komt door minder significantie cijfers in dichtheid en valversnelling) 

Conclusie: gemiddelde luchtdruk is 1013 millibar, overeenkomend met 1 atmosfeer.