3 cm golven

Onderwerp: Geluid, Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Trilling en golf

Wanneer je licht op een smalle spleet laat vallen, ontstaat er een buigingspatroon. De spleet moet daarvoor een breedte hebben van een aantal maal de golflengte. De spleet wordt dan van de orde van 10 µm, wat dus zeer klein is. Zo’n spleet is natuurlijk niet eenvoudig te maken.

Om toch buiging- en interferentieproefjes gemakkelijk te doen, kan men gebruik maken van dezelfde electromagnetische straling als licht, maar met een grotere golflengte, van circa 3 cm, waardoor de spleet zo’n 10 000 maal groter kan worden. Deze 3 cm golven worden o.a. gebruikt door radarstations en hebben een frequentie van ca. 10 GHz.

Interessante onderzoeksvragen

  • Met 3 cm golven zijn een groot aantal experimenten te doen: terugkaatsing, het beginsel van Huygens, interferentie aan een dubbelspleet, Bragg reflectie, Interferometer van Michelson, etc.
  • Op de Rijksuniversiteit Groningen is een opstelling aanwezig waarmee alle bovengenoemde experimenten zijn uit te voeren.