Bepaling e/m van een elektron

Onderwerp: Elektrische stroom

Het heeft in de geschiedenis van de natuurkunde lang geduurd voordat de massa en de lading van het elektron afzonderlijk gemeten konden worden. Lange tijd was het alleen mogelijk om de verhouding e/m van het elektron te bepalen.

Thomson is een van de eerste wetenschapper die dat gedaan heeft. Daarvoor gebruikte hij een opstelling waarbij een elektronenbundel kon worden afgebogen door zowel een elektrisch als een magnetisch veld. Als de afbuiging door het magnetisch veld gecompenseerd wordt door de afbuiging van het elektrisch veld (de bundel wordt in totaal dus niet meer afgebogen) kan e/m bepaald worden.

Interessante hoofdvragen.

  • Hoe kan e/m van een elektron worden bepaald?

Op de Rijksuniversiteit Groningen is een meetopstelling aanwezig.

Wil je hier meer van weten, vul dan het formulier in. Je zal zo spoedig mogelijk een mailtje krijgen.