Modelleren in Coach 5

Onderwerp: Modelleren

Deze opgaven zijn een onderdeel van een omvangrijk pakket "natuurkundig modelleren". Voor het totale overzicht van dit materiaal kunt u de overzichtspagina "natuurkundig modelleren" bekijken.

Coach Thuisversie

Coach Thuisversie is een softwarepakket waarin je snel numerieke modellen kunt maken. De software wordt beschikbaar gesteld door het AMSTEL Instituut.

Installeren van activiteiten in Coach Thuis.
Installeer Coach Thuis.
Sla het bestand op.
Dubbelklik op het bestand. Het bestand nestelt zich automatisch in de juiste directory als je coach thuis al hebt geïnstalleerd.

Profielwerkstuk gaswetten

Download bestand(PDF)
Deze Coach-activiteit laat je oefenen met een numeriek model bij gaswetten.

Profielwerkstuk verdampen

Download bestand(PDF)
Deze Coach-activiteit laat je oefenen met een numeriek model bij gaswetten.

Het pakket Coach is ontwikkeld door CMA in samenwerking met het AMSTEL Instituut.
Na de opheffing van het AMSTEL Instituut in 2010 is CMA zelfstandig verder gegaan.
Je kunt CMA bereiken via www.cma-science.nl