Aardverschuivingen

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo)

Kruipend de helling af.

Hoe ontstaan aardverschuivingen?

In veel gebergten vindt ontbossing plaats door omhakken van de bomen. Hierdoor kunnen de hellingen instabiel worden en aardverschuivingen ontstaan.

Er zijn verschillende typen aardverschuivingen. De verschuiving kan bijvoorbeeld ontstaan doordat kleirijk hellingmateriaal een lange tijd onder zware druk staat. Het materiaal vervormt langzaam en verliest daardoor aan sterkte. Dit proces wordt 'continue kruip' genoemd. Wanneer de sterkte van de klei is afgenomen, gaat de beweging over in een catastrofale aardverschuiving. De verschuiving kan ook ontstaan doordat het hellingmateriaal te weinig klei bevat. Het materiaal is dan cohesieloos en vervormt niet geleidelijk. Het grondwater speelt dan een belangrijke rol in de stabiliteit van de helling.

Aardverschuivingen kunnen in een tijdsbestek van jaren, maar ook van enkele dagen plaatsvinden. Dit wordt bepaald door de snelheid van veranderingen in het hellingmateriaal.

Vragen voor je werkstuk of spreekbeurt

  • Welke typen aardverschuivingen bestaan er? Hoe ontstaan deze aardverschuivingen?
  • Wat voor invloed heeft een verschuiving op de helling?Welke rol speelt de begroeiing bij de hellingstabiliteit? Onder wat voor soort druk kan hellingmateriaal jarenlang staan?
  • Welke invloed hebben klimaat, weersomstandigheden, de natuur en de mens op het ontstaan van aardverschuivingen?
  • In welke gebieden komen verschuivingen veel voor en waarom? Hoe kunnen aardverschuivingen voorkomen worden?
  • Hoe is de activiteit van aardverschuivingen in de laatste honderd jaar veranderd?

Relevante literatuur

Th.W.J. van Asch, Temporale bewegingspatronen van aardverschuivingen, Geografisch Tijdschrift, (1989), nummer 1, pagina 47 (ab)

Handige links

Maak gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld: Google.

Verwante opleidingen

Aardwetenschappen

Profielen en Schoolvakken/Thema's

  • Aardrijkskunde
  • Algemene Natuurwetenschappen
  • Natuurkunde