Laser

Onderwerp: Licht

Licht, lichter, lichtst

De wereld om je heen kun je zien doordat voorwerpen licht reflecteren. Licht wordt uitgezonden door de zon. En als het 's avonds donker is, doe je 'het licht' aan. In een TL-buis worden atomen door een ontlading in een energierijke toestand gebracht., vervolgens zenden deze atomen spontaan licht uit en vallen terug naar hun normale toestand. Dit proces blijft zich herhalen en de lamp verlicht de hele kamer.

Rond 1917 toonde Albert Einstein aan dat atomen onder bepaalde voorwaarden door licht kunnen worden gestimuleerd om zelf licht uit te zenden (emitteren). Het opmerkelijke is dat de atomen licht uitzenden met een golflengte (kleur) en richting die precies past bij het licht dat de emissie veroorzaakt.

Al snel begonnen wetenschappers te speculeren over het versterken van licht door licht. Ze noemden dat in het Engels 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation', oftewel LASER.

Het duurde nog tot 1960 voor de eerste laser gebouwd werd. Toen pas was de techniek voldoende ontwikkeld om laserwerking te verkrijgen. De eerste lasers werden door menigeen als een speeltje van wetenschappers beschouwd, maar vandaag de dag is het gebruik van lasers niet meer weg te denken uit onze samenleving. De laser heeft zijn weg gevonden in de wetenschap, de industrie en het ziekenhuis. In iedere (huis- of studenten)kamer vinden we een laser in de CD-speler om te genieten van de perfecte klanken van Marco Bossato, Leech, Mozart of Pärt.

Vragen voor je werkstuk of spreekbeurt

  • Hoe ontstaat het licht op de zon?
  • Welke eigenschappen van de laser maken deze vinding zo belangrijk voor de wetenschap, de industrie en zeker niet te vergeten voor het ziekenhuis?
  • Hoe komt de kleur van het laserlicht tot stand?
  • Hoe komt het dat sommige lasers zo groot zijn dat ze een hele kamer vullen, terwijl andere zo klein zijn dat ze zelfs in een CD-speler passen?

Relevante literatuur

T. Croiset van Uchelen en H. Goinga, Van pen tot laser: 31 opstellen over boek en schrift, Amsterdam : De Buitenkant, 1996, 343 p, 1995.

J. Hecht en D. Teresi, Laser : dodelijk wapen, genezende straal, Amsterdam: Elsevier, 1985

Handige links

Zenit

Natuur en Techniek

Kijk

Nedelands Tijdschift voor Natuurkunde

Verwante opleidingen

Natuur- en sterrenkunde

Profielen en Schoolvakken/Thema's

  • Algemene Natuurwetenschappen
  • Natuurkunde