Rob Groot

Onderwerp: Overige onderwerpen

Donderdag 4 maart 2004, 9:50, twee scholieren van scholengemeenschap Spieringshoek komen bij Unilever te Vlaardingen aan. Ze worden opgewacht door Rob Groot met wie ze een interview hebben. Nadat ze voorzien zijn van een kopje thee begint het interview. Hieronder volgt hun verslag.

Even voorstellen:

Rob Groot werkt als natuurkundige bij Unilever. Hij werkt daar al 16 jaar lang! Rob Groot heeft een interessante carrière achter de rug. Eerst werkte hij 4 jaar in Nijmegen. Hij onderzocht onder andere hoe moleculen gerangschikt zijn als deze zich in een pot of iets dergelijks zouden bevinden. Hij gaf een leuk voorbeeld van dropjes in een pot. Als je naar die dropjes kijkt, zitten deze aan de buitenkant netjes gerangschikt. Maar als je verder naar de binnenkant kijkt, wordt het steeds chaotischer. Hierna ging hij naar Engeland waar hij zich maar liefst 4 jaar lang heeft beziggehouden met wasmiddelen en schoonmaakmiddelen.

Beads

Hij merkt al snel op dat er een groot cultuurverschil was tussen Engelse en Nederlandse laboratoria. In beide landen is de wetenschap gericht op het ontwikkelen van praktische toepassingen, maar in Engeland is men sterker gericht op het verbeteren van kennis en inzicht. Wetenschap wordt daar als “cool” en essentieel gezien, terwijl er hier op televisie bijvoorbeeld nauwelijks aandacht voor is.

Na Engeland kwam hij terecht bij het “Research and Development” center van Unilever te Vlaardingen. Daar heeft hij (en nu nog steeds) heel veel verschillende simulaties gemaakt. Een tipje van de sluier wordt in figuur 1 opgelicht.

Rob licht figuur 1 toe: "Zo’n 20 jaar geleden richtten veel onderzoeken zich met behulp van modellen op het gedrag van afzonderlijke moleculen in kleine systemen. Tegenwoordig kunnen we het samenspel van veel moleculen in grote systemen doorrekenen door eerst een aantal atomen samen te nemen. Deze groepen atomen vormen de basis voor een nieuw numeriek model dat miljoenen malen sneller is dan berekeningen met individuele atomen. Simulaties die zich richten op deze mesoscopische schaal kunnen veel antwoorden geven die nuttig zijn voor ons dagelijks bestaan. Denk daarbij aan het gedrag van biologische celmembranen

Celmembranen? Lees Hoe werken anesthetica? Een numeriek model voor meer informatie.

Polymeren

Rob Groot vertelt dat een belangrijke toepassing van deze modellen te vinden is bij de polymeren. Polymeren gedragen zich in het model merkwaardig onder invloed van een zeepachtige stof. Een polymeer bestaat uit een waterafstotend deel en een wateroplosbaar deel. Water en olie mengen niet, maar als ze chemisch aan elkaar verankerd worden raken de moleculen “gefrustreerd”. Ze weten niet meer welke kant ze uit moeten en vormen domeinen, eilandjes van waterafstotende delen en wateroplosbare delen. In figuur 2 en het filmpje zie je hoe deze domeinen zich vormen en zich verder ordenen.

Figuur 2. Kijk maar eens goed hoe de polymeermoleculen zich ordenen in een zeepachtige stof. Bedenk wel dat dit filmpje het resultaat is van een numeriek model dat de werkelijkheid goed beschrijft.

Download bestand(PDF)
Click hier om een videobestand te bekijken.

Deze polymeren worden gebruikt als lijmlaag in een pleister om via de huid medicijnen toe te dienen. Daarvoor is van belang te weten hoe ze zich ordenen. Als ze een structuur vormen die lijkt op spekkoek (afwisselende wateroplosbare en waterafstotende lagen) dan wordt de lijmlaag ondoordringbaar en krijgt de patiënt geen medicijn binnen. Bij een sponsstructuur kan het medicijn wel door de lijmlaag.

Rob licht Figuur 3 toe:"Zoals gezegd verzamelen de zeepmoleculen zich op het polymeer, wat daardoor zelf van vorm verandert. Zonder zeep is het een losse draad, maar met een beetje zeep wordt het een opgerold bolletje. Bij wat meer zeep maakt het uit of het polymeer aan de kop of aan de staart plakt. Als het polymeer voornamelijk aan de kop van het zeep plakt, dan vormen zich meerdere bolvormige micellen waar het polymeer omheen krult. Als het polymeer echter voornamelijk aan de staart hecht dan vormt de zeep samen met het polymeer een saucijsje. Afhankelijk van hoeveel zeep je toevoegt kan daarmee een netwerk gevormd worden, maar ook juist worden opgebroken. We gebruiken deze kennis nu om erachter te komen met welke polymeren we wasgoed beter kunnen beschermen tegen vuil."

Waskracht? Binnenkort een link voor meer informatie.

Tot slot willen we de lezer het volgende niet onthouden. Voorafgaand aan deze indrukwekkende carrière heeft Rob Groot in Nijmegen gestudeerd. Eerst heeft hij nog twee jaar sterrenkunde gestudeerd, maar hij heeft uiteindelijk toch maar gekozen voor theoretische natuurkunde. Wel was hij vol lof over zijn professor sterrenkunde Ed vd Heuvel. Vandaar dat we afsluiten met nog een toepasselijke simulatie (ruim 4 Mb):

Download bestand(PDF)
Click hier om een videobestand te bekijken.

Boordevol informatie stonden wij weer op de stoep van Unilever.

Groeten van Irene en Astrid.