Akoestisch adviseur, geluidsadviseur (HBO of WO)

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

Akoestisch adviseur: Adviseer je graag over geluid(shinder) en akoestiek?

Werkzaamheden

Als akoestisch adviseur adviseer je over geluid en klank in allerlei soorten gebouwen en ruimtes (van concertzalen en discotheken tot fabrieken en woonhuizen). Je opdrachtgevers zijn aannemers, bouwheren, architecten of beheerders die bijvoorbeeld willen weten hoe ze de akoestiek kunnen verbeteren of hoe ze geluidshinder kunnen voorkomen. Akoestisch adviseurs werken in dienstverband of als zelfstandig adviseur. Je werkt samen met architecten, constructeurs en luchtbehandelingsexperts. Je houdt rekening met de wettelijke regelingen, zoals de Arbo-wet.

Je helpt bij de ontwikkeling van 'geluidsarme' gebouwen of zalen waarin klanken (zoals muziek) extra goed tot hun recht komen. Eerst overleg je met je opdrachtgevers over wat er moet gebeuren: gaat het alleen om metingen en adviezen of moet je die adviezen ook zelf uitvoeren? Vaak begin je daarna met onderzoek. Met een decibelmeter meet je bijvoorbeeld de akoestiek in collegezalen of concertzalen. Of je meet de geluidshinder in woningen bij een vliegveld of snelweg of in bedrijfshallen met zware machines. Ook kan het zijn dat je onderzoekt wat de oorzaak is van storende (onhoorbaar lage) trillingen. Je luistert daarbij kritisch om uit te zoeken wat er moet gebeuren. Moet er bijvoorbeeld geluidabsorberende wandbekleding komen, luifels (geluidsspiegels) geplaatst worden aan het plafond of moet er een elektrische geluidsinstallatie komen? De resultaten van je metingen en proeven én de vakliteratuur zijn de basis voor je advies. Je tekent en berekent zelf de nodige constructies of je laat dat door meettechnici en tekenaars doen.

Je werkt binnen én buiten: in je kantoor, in de ruimtes waar je metingen verricht en op allerlei bouw- en renovatieprojecten. Je reist ook veel door het land voor metingen en besprekingen. 'Lawaaibestendig' moet je wel zijn voor dit werk (denk aan disco's en vliegvelden) en je moet werken op wisselende werktijden. Het werk moet vaak in korte tijd klaar zijn.

Belangrijke natuurkundedomeinen

 • Geluid en akoestiek
 • Gehoor en gehoorbeschadiging
 • Trillingen en golven
 • Bouwkundig tekenen en berekenen: krachtenleer, statica

Capaciteiten

 • een heel goed gehoor hebben
 • techniek en bouwkunde: bouwen, ontwerpen, construeren, tekenen
 • goed kunnen samenwerken en met mensen kunnen omgaan
 • goed mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvermogen
 • heel precies werken
 • eigen baas zijn, commercieel denken

Aanbevolen sites

Opleiding

 • eerst havo Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, daarna HBO Bouwkunde (4 jaar) of HBO Bouwtechnisch bedrijfskundige (4 jaar)
 • eerst vwo Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, daarna WO Bouwkunde (5 jaar)