Natuurkunde.nl op Woudschoten 2005

Onderwerp:

De Woudschoten conferentie is een jaarlijks terugkerende conferentie voor natuurkundedocenten. Ook dit jaar is natuurkunde.nl weer van de partij op Woudschoten. In dit artikel leest u wat voor de editie van 2005 de plannen zijn.

De markt

Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer van de partij op de markt op vrijdagavond. U kunt bij ons langslopen voor een kennismaking met de redactie, voor een antwoord op die ene vraag waar u al een tijdje mee zit of voor het laatste nieuws over de inhoud van de site.

Aanmelden?
Het aanmelden voor de conferentie gaat via de organiserende Werkgroep Natuurkunde Didactiek. Docenten die aan eerdere versies van Woudschoten hebben deelgenomen ontvangen een aanmeldingspakket thuis. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via de site van de Werkgroep Natuurkunde Didactiek.

Werkgroep 'Medische Beeldvorming'

De ontwikkeling van de medische beeldvorming is van grote betekenis geweest voor het stellen van diagnoses en het doen van medisch onderzoek. Ongeveer 1/3 deel van de investeringen van ziekenhuizen gaat zitten in apparatuur voor de medische beeldvorming. Voor het vernieuwen en verder ontwikkelen van de medische beeldvorming wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, waarbij artsen, ingenieurs, natuurkundigen, informatici en wiskundigen samenwerken.

Op de website natuurkunde.nl is kort geleden het thema Medische Beeldvorming verschenen met artikelen, interactieve bijlessen, opgaven en informatie over studie en beroep. In een vijftal grotere artikelen worden op het niveau van havo/vwo natuurkunde 1 de diverse manieren van Medische beeldvorming behandeld: de röntgenfoto, de ct-scan, nucleaire geneeskunde, de mri-scan en echografie. Belangstellenden kunnen doorklikken naar de behandeling van details (o.a. over het ontstaan van röntgenstraling) of bijlessen waarin de natuurkunde achter de medische beeldvorming uitvoeriger wordt behandeld. Waar mogelijk zijn de artikelen voorzien van animaties zodat men zich de verschijnselen beter kan voorstellen.

Na een korte inleiding over de website Natuurkunde.nl in het algemeen en het thema medische beeldvorming in het bijzonder, zal ruim gelegenheid gegeven worden om zelf het thema te verkennen en de verschillende onderdelen en animaties te bekijken. Uiteraard komt aan het eind het mogelijk gebruik in de klas aan de orde en staan we open voor vragen, voor suggesties voor verbetering en op- en aanmerkingen over de website in het algemeen.

Werkgroep 'Lesbrieven en lesideeën'

Het materiaal dat aanwezig is op de site natuurkunde.nl biedt ruime mogelijkheden om de lessen te ondersteunen. Zowel tijdens de les als in de vorm van huiswerkopdrachten. Een probleem hierbij is dat sommige gebruikers door de bomen het bos niet meer zien. Andere docenten durven het bos niet eens binnen te gaan. Wanneer je een aantal bruikbare opdrachten hebt verzameld moet je een manier zoeken om deze aan je leerlingen te presenteren. Hiervoor zijn binnen natuurkunde.nl enkele lesideeën en lesbrieven ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelt natuurkunde.nl nu de mogelijkheid om per docent je eigen lesplanning op natuurkunde.nl aan te bieden. In deze werkgroep inventariseert u het aanbod op natuurkunde.nl (en andere sites) en stelt u een op uw lessen gerichte lesbrief of lesidee samen. Nog tijdens de werkgroep wordt dit op het internet geplaatst.

Een fragment van de openingspagina lesideeën

Teus Zandsteeg en Ron Vonk houden een korte inleiding over de site natuurkunde.nl. Centrale vraag hierbij is wat natuurkunde.nl voor uw lessen kan betekenen. Aan welke voorwaarden moet lesmateriaal voldoen? Waar houd je rekening mee bij het opbouwen van een les rond een thema? Na de inleiding gaan de docenten aan de slag om in twee- of drietallen rond een zelf gekozen thema materiaal bij elkaar te brengen. Dit materiaal kan afkomstig zijn van natuurkunde.nl of van andere sites. Tijdens de workshop wordt de lessenserie geplaatst op het internet. De lessenseries worden aan het eind van de workshop aan elkaar gepresenteerd en nabesproken. Na afloop van de workshop blijven de lessenseries gewoon op het internet staan, uw leerlingen kunnen er na de kerstvakantie mee aan de slag, thuis of in de les.

Bijblijven?
Zoals het hoort bij webpagina's wordt ook op deze pagina de informatie regelmatig ververst. Kijk daarom binnenkort weer eens naar dit artikel om te checken of er nieuwe inhoud is. Zodra het mogelijk is om voor werkgroepen in te schrijven zult u daarvoor in dit artikel een link vinden.

De werkgroepleiders

Bart Lindner
Rene van der Weijden
Teus Zandsteeg
Ron Vonk