Ozon

Onderwerp: Atoomfysica, Gas en vloeistof, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Weerkunde en oceanografie

O zon, wat straal je schoon

Ozon is een gas dat van nature in de lucht voorkomt. Slechts één op de miljoen luchtdeeltjes is een ozondeeltje. Dit beetje ozon is om verschillende redenen belangrijk: het beschermt de aarde tegen ultraviolette straling en het speelt een voorname rol in de chemie van de atmosfeer. Ozon is ook een broeikasgas en dus van belang voor het broeikaseffect. De meeste ozon komt voor op meer dan 10 kilometer hoogte. Ongeveer 80% van de totale hoeveelheid bevindt zich in de stratosfeer, in een laag tussen 10 en 35 kilometer hoogte. Deze laag staat beter bekend als de ozonlaag. De dikte van de ozonlaag wordt nog niet zo lang gemeten. Daarom kan niet met zekerheid gezegd worden wanneer de laag ontstaan is en waardoor de laag verandert.

Vragen voor je werkstuk of spreekbeurt

  • Hoe werkt ozon als broeikasgas?
  • Welke stoffen breken de ozonlaag af? Waarom wordt juist boven de Zuidpool de ozonlaag het sterkst afgebroken?
  • Hoe houdt ozon precies UV-stralingen tegen?
  • Welke gevolgen heeft het aantasten van de ozonlaag op het leven op aarde?
  • Smog is een gevolg van te veel ozon in de atmosfeer, hoe kan dat en wat zijn de gevolgen ervan?
  • Hoe ontstaan ijskristallen? Op welke manier hebben ijskristallen invloed op de ozonlaag?

Relevante literatuur

H. Kelder, Het ozongat boven de Zuidpool, Zenit, (1989), mei nummer, pagina 185-187.

J.M.M. Kessels, Luchtverontreiniging; risico's en actiemogelijkheden, Wetenschapswinkel Biologie Universiteit Utrecht, Utrecht, 1990.

Handige links

Federale diensten voor het leefmilieu

Verwante opleidingen

Aardwetenschappen

Biologie

Natuur- en sterrenkunde

Scheikunde

Profielen en Schoolvakken/Thema's

  • Aardrijkskunde
  • Algemene Natuurwetenschappen
  • Biologie
  • Natuurkunde