Audioloog, klinisch fysicus (WO)

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

Een interview met de audioloog Ad Snik over zijn werk en zijn natuurkundestudie kan je in een ander artikel vinden. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de werkzaamheden en de benodigde studie van een audioloog.

Werkzaamheden

Horen, spreken en verstaan zijn fundamentele bronnen van communicatie tussen mensen. Gehoorverlies betekent in veel gevallen dat mensen buiten de samenleving dreigen te geraken. Klinische audiologie betekent in de praktijk: het tot een minimum terugbrengen van de gevolgen van gehoorverlies. Een audioloog doet onderzoek op het gebied van spraak en taal. Hij werkt samen met Keel-, Neus- en Oorartsen, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en andere deskundigen op het gebied van spraak en taal. Een audioloog houdt zich bezig met de gevolgen van slechthorendheid in het dagelijks leven, met auditieve vaardigheden, met een toon- en spraakaudiogram en met het ontwikkelen van revalidatieprogramma's voor slechthorenden. Verder is hij bezig met signaalbewerking gericht op spraakkenmerken, spraakverstaan en auditieve verwerking van slechthorenden, met het ontwikkelen van testen voor gehooronderzoek en met nieuwe digitale technieken in hoortoestellen. Daarnaast wordt de capaciteit van het gehoor objectief gemeten door psychofysische luisterexperimenten zoals het nazeggen van zinnen in achtergrondlawaai, of het bepalen uit welke richting een geluid komt. Door speciale hoortesten wordt de auditieve vaardigheid onderzocht. Een audioloog werkt meestal in een Audiologisch Centrum.

Hier wordt eerst een audiologisch onderzoek gedaan. Bij het gehooronderzoek worden geluiden op verschillende sterktes en toonhoogtes gepresenteerd, waarbij nauwkeurig wordt genoteerd welke geluiden wel en welke niet worden gehoord. De audioloog neemt de beslissingen inzake nader onderzoek naar logopedische, maatschappelijke en eventueel cognitieve mogelijkheden van de patiënt. Hij onderhoudt de contacten met verwijzende artsen en andere belanghebbenden.

Belangrijke natuurkundedomeinen(profiel NG of NT)

 • Trillingen, golven, geluid
 • Elektriciteit, magnetisme
 • Signaalverwerking
 • Gas en vloeistof
 • Licht, elektromagnetisch spectrum
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Taalvaardigheden

Capaciteiten

 • Medische interesse in oor en gehoor
 • Technische vaardigheden
 • Samenwerken in multidisciplinair team
 • Communicatievaardigheden, luistervaardigheid
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Taalgevoel
 • Goed gehoor
 • Leidinggeven

Aanbevolen sites

Opleidingen

 • VWO profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid.
 • WO natuurwetenschap, b.v. natuurkunde, daarna postdoctorale opleiding Audiologie.