Model van een varend bootje

Onderwerp: Aerodynamica, Elektrisch veld en magnetisch veld, Gas en vloeistof, Modelleren, Rechtlijnige beweging

Wat bepaalt de snelheid van een bootje? Er zijn diverse type boten. Hun voortstuwing wordt bepaald door handkracht, een motor, wind, etc. Maar ook andere zaken spelen misschien een rol, zoals de stroomlijning, de massa t.o.v het volume, wrijving met het water, etc.

Wat kun je doen?

  • Maak een numeriek model van bootje
  • Experiment met bootje in een plantenbak. Meten met computer.
  • Voorspelt het model de uitkomsten van het experiment?

Aanwijzing voor model van varend bootje

Aanwijzing voor experiment met een varend bootje

Coach

Voor het maken van een model kun je gebruikmaken van Coach.