Technisch ontwerp van apparatuur voor snelheidscontrole

Onderwerp: Rechtlijnige beweging, Signaalverwerking

Hoe ontwerp je eenzelfde detectiesysteem als de politie gebruikt?

Vak: natuurkunde.

Onderwerp: snelheidscontrole

Orientatie:

Op wegen buiten de bebouwde kom mag niet sneller dan 80 km/uur worden gereden. Regelmatig overtreden automobilisten dit verbod. Bij een snelheidscontrole maakt de politie bij voorkeur gebruik van een automatisch werkend detectiesysteem. De politie zelf kan zich dan op enige afstand verder opstellen zodat zij niet voortijdig door hardrijders wordt opgemerkt. Zo'n detectiesysteem kan ook gebruikt worden om vast te stellen hoe de verkeersintensiteit per uur en per dag varieert en in welke mate er dan te snel wordt gereden. Statistisch onderzoek van de meetgegevens kan er toe leiden dat er verkeersmaatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld het aanbrengen van verkeersdrempels of het instellen van een variabele maximum snelheid.

Ontwerpopdracht

Ontwerp een technisch systeem dat automatisch aangeeft dat een auto te hard heeft gereden en dat de meetgegevens per uur en per dag in een grafiek laat zien.

Aspecten uit de natuurkunde: signaalverwerking, bewegingsleer

Aspecten uit de wiskunde: statistiek