Schommelen

Onderwerp: Kracht en beweging, Modelleren, Rechtlijnige beweging, Trilling en golf

Wel eens nagedacht waarom een schommel schommelt? Hoeveel energie je moet toevoegen om het verlies aan wrijving te compenseren?

Model

Doen

experimenten met slingers.

Coach 5 thuis

Voor het maken van een model kun je gebruik maken van Coach thuis. Ga daarvoor naar de volgende "Coach 5 thuis" pagina van de UVA. Als jouw docent de gevraagde codes niet heeft neem dan contact op met leerlingen@natuurkunde.nl.

Het pakket Coach is ontwikkeld door CMA in samenwerking met het AMSTEL Instituut.
Na de opheffing van het AMSTEL Instituut in 2010 is CMA zelfstandig verder gegaan.
Je kunt CMA bereiken via www.cma-science.nl

Links

Bekiijk ook eens de webstek van de uva.