Filmpje resonantiebrug

Onderwerp: Trilling en golf

In het HAVO examen van 2011 was een opgave opgenomen over ene brug die in resonantie is. Hier zie je een filmpje van de brug die in deze opgave aangehaald wordt.

Uit de bijbehorende informatie en foto's is eenvoudig vast te stellen dat het daarbij om de onderstaande brug gaat. Je weet natuurlijk nooit zeker dat dit het exacte filmpje uit de opgave is maar het filmpje geeft wel goed weer wat het verschijnsel resonantie inhoudt.

De brug in resonantie

Lees meer over deze brug en dit experiment op deze Engelstalige site.

Klik hier voor de examenopgave waarin deze film gebruikt wordt.