Icon up Overzicht

Samenvatting en opgaven hoofdstuk 6

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Je kunt:

  • Verschillende soorten elektromagnetische straling benoemen
  • Uitleggen hoe elektromagnetische golven kunnen ontstaan
  • Berekeningen met de voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven maken
  • In eigen woorden uitleggen hoe een MRI-scanner werkt

Opgaven bij hoofdstuk 6: Elektromagnetische golven

Par. 6.2
60. Golfvraagje
61. Antennes
Par. 6.3
62. Lichtsnelheid
63. Radio
64. Concert

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina Elektromagnetische golven Volgende