Icon up Overzicht

6.2 Ontstaan van elektromagnetische golven

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

We hebben in de vorige paragraaf gesproken over elektromagnetische golven alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar feitelijk weten we nog steeds niet wat voor soort golven het nou zijn...

De naam doet terecht vermoeden dat elektriciteit en magnetisme er iets mee te maken hebben. Maar hoe? Daarvoor gaan we even terug naar de wet van Faraday: een veranderende magnetische flux veroorzaakt een inductiespanning.

Oneerbiedig gezegd is dit een nogal 'oppervlakkige' formulering van die wet. Handig weliswaar, want met spanningen kunnen we goed verder rekenen. Maar de wet van Faraday wordt een stuk 'fundamenteler' als we hem in termen van elektrische en magnetische velden formuleren. In dat geval zeggen we:

Daar waar een veranderend magnetisch veld is, ontstaat een elektrisch veld.

Een andere Brit, James Maxwell, veronderstelde dat het omgekeerde ook moest gelden. Hij bleek daarin gelijk te hebben:

Daar waar een veranderend elektrisch veld is, ontstaat een magnetisch veld.

En nu komt het. Stel dat we een geladen staafje heen en weer schudden. De bewegende lading zal, net als een wisselstroom door een spoel, een veranderend magnetisch veld opwekken.
Door dit veranderend magnetisch veld zal nu volgens Faraday een elektrisch veld ontstaan. Een veranderend elektrisch veld, in dit geval. En wat doet dat veld op zijn beurt? Precies, het veroorzaakt weer een (veranderend) magnetisch veld!
Zo blijven magnetische en elektrische velden elkaar opwekken en samen vormen ze een elektromagnetische golf die vanuit het geladen staafje de ruimte in gezonden wordt.

Zendmasten zenden bijvoorbeeld radiogolven uit door elektronen op en neer te laten bewegen in een antenne.

Figuur 6.2 Elektromagnetische golven uitzenden met een applet.

Bekijk de applet en maak de opdrachten uit bijlage A10.

Opgaven
Je kunt nu opgaven 60 en 61 maken.

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina Elektromagnetische golven Volgende