6.1 Het elektromagnetisch spectrum

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Par 6.1 Het elektromagnetisch spectrum, uit hoofdstuk Elektromagnetische golven

Onze ogen zijn gevoelig voor wat we kennen als 'zichtbaar licht'. Rood, geel, groen, blauw... het hele kleurenspectrum zit erin. Maar het zichtbaar licht maakt zelf ook weer deel uit van een ander spectrum. Dit kennen we als het elektromagnetisch spectrum.

Zoals je weet heeft zichtbaar licht een golflengte. De golflengte van rood licht is bijvoorbeeld 700 nm en die van violet licht 400 nm. Zichtbaar licht bestaat namelijk uit elektromagnetische golven. Naast zichtbaar licht zijn er nog veel meer van dit soort golven, met golflengtes die uiteenlopen van minieme picometers tot wel kilometers lang. Samen vormen deze golven het eerder genoemde elektromagnetisch spectrum.

In figuur 6.1 vind je een overzicht van het elektromagnetisch spectrum. Zoals je ziet, is alle straling die we in de inleiding besproken hebben in dit spectrum terug te vinden. Straling bestaat dus uit elektromagnetische golven.

Figuur 6.1 Het elektromagnetisch spectrum.
Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina Elektromagnetische golven Volgende