2.2 Magnetisch veld en veldlijnen

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

Par 2.2: Magnetisch veld en veldlijnen, uit hoofdstuk Magnetisme

Net als bij elektrische lading, kunnen we ons ook rondom een magneet een veld indenken: het magnetisch veld. Een voorwerp dat gevoelig is voor magnetisme, ondervindt een magnetische kracht in zo'n veld. De sterkte van een magnetisch veld geven we aan met de letter B. In tegenstelling tot het elektrisch veld, is het magnetisch veld niet 'zomaar' uit te rekenen met een eenvoudige formule zoals vergelijking 1.2. In hoofdstuk 4 zullen we zien hoe we B wel kunnen bepalen.

Voor nu is het vooral van belang te weten dat we ook een magnetisch veld kunnen visualiseren met behulp van veldlijnen. In dit geval stelt een veldlijn het pad voor waarlangs een staafmagneetje zich zou richten in het magnetisch veld. Ook hier geven we met een pijlpunt in de veldlijn de richting van het veld aan, die overeenkomt met de richting waarin de noordpool van het staafmagneetje zou wijzen. Zie figuur 2.3 voor een voorbeeld van een magnetisch veldlijnenpatroon.

Figuur 2.3 Veldlijnenpatroon rond een staafmagneet.

Zoals je kunt zien is er een belangrijk verschil met elektrische veldlijnen: ook binnenin een magneet tekenen we magnetische veldlijnen! Verder zijn de 'regels' voor een magnetisch veldlijnenpatroon vrijwel hetzelfde als voor een elektrisch veldlijnenpatroon:

  1. Veldlijnen lopen buiten een magneet van noordpool naar zuidpool.
  2. Veldlijnen lopen binnen een magneet van zuidpool naar noordpool.
  3. Veldlijnen snijden elkaar nooit.
  4. Hoe dichter de veldlijnen op elkaar staan, hoe sterker het veld daar is.
Figuur 2.4 IJzervijlsel richt zich in een magnetisch veld en geeft zo een beeld van het veldlijnenpatroon.

Opgaven
Je kunt nu opgave 22 maken.

Bekijk de applet en maak de opdrachten uit bijlage A5.

Vorige Startpagina Elektrische en magnetische velden Startpagina Magnetisme Volgende