Icon up Overzicht

Lesbrieven

Onderwerp: Overige onderwerpen

Een lesbrief is lesmateriaal dat de leerling zelfstandig kan uitvoeren. Alle bronnen die worden aangeroepen zijn op deze website te vinden. De leerdoelen die worden nagestreefd zijn altijd terug te vinden in het examenprogramma. Een lesbrief kan ook worden opgevat als een reis langs studie en beroep, theorie en spannende natuurkunde. Een lesbrief kan meer dan één studielastuur invullen

Mogelijke lesbrieven

  1. Relatieve beweging, deze bestaat uit acht lesbrief-opgaven
  2. Systeembord, deze bestaat uit drie bijlessen.
  3. Reactorfysica, deze overlapt met het thema Kernfysica en Radioactiviteit.
  4. Kosmische straling, deze overlapt met het thema Kosmische Straling.
  5. Decibelschaal, deze overlapt met het thema Geluid.
  6. Vallende steen, deze lesbrief maakt gebruik van numerieke modellen.
  7. Botsende bol, deze lesbrief maakt ook gebruik van numerieke modellen.
  8. Planeten, deze lesbrief maakt ook gebruik van numerieke modellen.