Technisch ontwerpen, wat is dat?

Onderwerp: Overige onderwerpen

In dit artikel wordt uitgelegd wat technisch ontwerpen inhoudt en wat het verschil is tussen technisch ontwerpen en onderzoek.

Wat is Technisch Ontwerpen?

Lees meer over Technisch ontwerpen en de ontwerpcyclus in Technisch ontwerpen, een ontwerpcyclus

Ontwerpen zou je kunnen omschrijven als het "aangeven van de beste oplossing om in een behoefte te voorzien". Bij ontwerpen is er altijd een probleemhebber; iemand die een oplossing zoekt voor een bepaald probleem. Vaak is de oplossing een product dat je kunt gebruiken.

Bijna altijd zijn er meer goede oplossingen voor het probleem. Uit de verschillende mogelijkheden wordt dan gekozen voor de oplossing die het beste past bij de probleemhebber in kwestie en de specifieke wensen die zij/ hij heeft.

Bij het bedenken van de beste oplossing zijn er beperkingen. Zo moet je natuurlijk rekening houden met de natuurwetten en de beschikbare materialen en geld. De opdrachtgever van de ontwerper is niet altijd de probleemhebber, maar kan wel extra eisen (bijv. milieueisen) aan het ontwerp toevoegen.

Verschil tussen ontwerpen en onderzoek

Verschil tussen technisch ontwerpen en onderzoek doen.

Ontwerpen en onderzoek doen is NIET hetzelfde. Onderzoek doe je, omdat je een bepaalde vraag (de onderzoeksvraag) wilt beantwoorden. Je wilt dus weten hoe iets (wat al bestaat) in elkaar zit. Bij technisch ontwerpen daarentegen, maak je een product (het ontwerp) om een praktisch probleem op te lossen. In de onderstaande tabel staan enkele verschillen tussen ontwerpen en onderzoek doen.

De ontwerpcyclus

Technisch ontwerpen is meer dan het maken van een product. Bij een ontwerpopdracht staat het proces centraal. Om uiteindelijk het gewenste product te kunnen maken, moeten er een aantal stappen worden gezet. Onderstaande ontwerpcyclus geeft aan welke stappen achtereenvolgens gezet kunnen worden.

Er bestaat uitstekend lesmateriaal bij dit artikel. Bekijk de opdrachten van Techniek 15+ maar eens.