Medical imaging bij Philips

Onderwerp: Biofysica (vwo), Licht, Menselijk lichaam (havo), Optica (licht en lenzen) (havo)

Hans is geïnterviewd door Esther en Sarah van het Jan van Brabant College in Helmond. Ze hebben daarvoor een bezoek gebracht aan de afdeling Medical imaging van Philips. Deze twee leerlingen hebben het interview bewerkt. In het gesprek wordt ingegaan op de activiteiten van Philips op het gebied van medische scantechnieken. Er wordt kort en bondig uitgelegd hoe bijvoorbeeld een CT-scan gemaakt wordt. Het resultaat kun je hieronder bekijken.

De heer Hans Kleine-Schaars (47) werkt al 21 jaar voor Philips in Best. Hij is nu marketing manager, maar ooit is hij begonnen als natuurkundestudent. Hans is geïnterviewd door Esther en Sarah van het Jan van Brabant College in Helmond. Ze hebben daarvoor een bezoek gebracht aan de afdeling Medical imaging van Philips. Deze twee leerlingen hebben het interview bewerkt. In het gesprek wordt ingegaan op de activiteiten van Philips op het gebied van medische scantechnieken. Er wordt kort en bondig uitgelegd hoe bijvoorbeeld een CT-scan gemaakt wordt. Het resultaat kun je hieronder bekijken.

Hans Kleine-Schaars heeft na zijn afronding van het VWO natuurkunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn specialisatie was medische biofysica. Na zijn afstuderen heeft hij een jaar gereisd en hij is in ’82 begonnen als leraar. Deze baan was niet zijn ding. Hij houdt namelijk niet van routine en ervaarde het leraarschap als een soort vakantiebaantje. In ’83 rolde hij bij Philips in Best binnen op de marketingafdeling. Juist door zijn specialisatie op het medische en biofysische vlak kon hij aan de slag.

Natuurkunde is saai. Lees hier de mening van Hans.

Sarah: Het is nu najaar 2004, waarom verkoopt Philips momenteel zo goed?

Hans: We verkopen op het gebied van medical imaging het hele pakket. We hebben veel samenwerking met universiteiten. Als medici zijn opgeleid aan een Philipsapparaat, zijn ze sneller geneigd om ook op hun huidige werkplek om een Philipsapparaat te vragen. Wat dat betreft zijn mensen erg trouw. Een goede ervaring met een apparaat roept niet snel om verandering. Bovendien proberen wij onze apparaten zoveel mogelijk gebruikersvriendelijk te maken. Bovendien zijn ze ook allemaal ontworpen door Philips Design: ze zien er dus mooi en modern uit.

Esther: Waar staat Philips precies op het gebied van 'Imaging' technieken?

Hans: Philips richt zich tegenwoordig vooral op ‘Life Style, Health Care and Technology’. Philips is dus veel meer dan alleen gloeilampen. Hier in Best zijn we vooral bezig met ‘Medical Systems’. Er zijn ook andere bedrijven, zoals Siemens, die dit gebied verkennen. Philips is door acquisities groter geworden en loopt op een aantal gebieden vooruit op andere bedrijven. We doen nu het hele pakket. We leveren dus niet alleen de machines, maar trainen ook personeel over het gebruik van de machines en we verzorgen het aftersales-materiaal. De medische wereld draait steeds meer om techniek, maar het is belangrijk dat de patiënt centraal blijft staan. De techniek moet dus "makkelijk" zijn.

Mooi en makkelijk te bedienen, zo ziet het er wel uit tenminste.

Esther: Wat zijn ‘Imaging’ technieken precies?

Hans: Al heel vroeg wilde men zien hoe de mens er van binnen uit zag. In de loop der tijd zijn daar verschillende methodes voor gebruikt.

  • Voelen, gewoon primitief met de handjes.
  • Opensnijden.
  • Inkijkoperaties, met zo’n klein cameraatje in een slang.
  • En dan Imaging , zoals Röntgen, de CAT-scan, de echo, de MRI-scan.

Ook Imaging kan je weer onderverdelen:

  • Röntgen, waarbij een 1D indruk (schaduwbeeld) op een fotografische plaat of digitaal kan worden gemaakt.
  • Geluid, door middel van terugkaatsing, zoals ook de echo’s worden gemaakt.
  • CT-scan, door middel van een roterende Röntgenbron wordt een 3D beeld gemaakt.
  • MRI, door middel van magnetische velden en radiostralen wordt een 3D beeld gemaakt.
  • En nucleaire geneeskunde.

Deze laatste methode bestaat uit het volgen van een lichaamsvreemde stof die zichtbaar gemaakt kan worden.

Sarah: Kun je globaal uitleggen hoe dat werkt?

Hans: Je moet röntgen en nucleaire geneeskunde als volgt vergelijken: met röntgen zie je de kaart van Eindhoven, de straatjes, de spoorwegen etc. Met nucleaire geneeskunde zie je alleen het verkeer. Rijdt er geen verkeer, zie je ook geen straatjes. Door middel van contrastvloeistoffen kunnen met röntgen het bloedvatenstelsel of de ingewanden zichtbaar worden gemaakt.

Contrastvloeistoffen? Lees Er is röntgen en er is röntgen.. voor meer informatie.

Esther: Heeft dit alles nog enig verband met de bekende gloeilampen van Philips?

Hans: Dat is nu het grappige. Philips is op dit terrein gekomen, omdat röntgenstraling wordt opgewekt met een röntgenbuis, die eigenlijk een soort van lamp is.

Een stukje geschiedenis uit Eindhoven.

Esther: Wat is precies het principe van MR(I)?

Hans: MR is nog een redelijk jonge techniek, het bestaat pas zo’n 20 jaar. Bij MR wordt de patiënt in een magnetisch veld geplaatst. De magnetische velden beïnvloeden de waterstof in ons lichaam. Door gebruik van radiogolven kunnen we zorgen dat de waterstofatoomkernen energie absorberen en weer uitzenden. Door de energie te meten, kun je berekenen waar de waterstof precies zit. Op deze manier krijg je gedetailleerde plaatjes van weefsels. Je laat als het ware de waterstofatoomkernen in de patiënt resoneren.

Lees Medische toepassing: MRI voor meer informatie.

De eerste MRI-scan van Philips.

Esther: Philips heeft onder andere een General X-ray als wel een Cardiovascular X-ray ontwikkeld. Door gebruik van contrastvloeistof kun je met een gewoon röntgenapparaat toch ook het hart zien?

Hans: Dat klopt, maar een gewoon röntgenapparaat geeft maar één stilstaand beeld (foto). Een apparaat dat het hart zichtbaar moet maken, heeft veel hogere eisen. Het moet bijvoorbeeld een filmpje van een kloppend hart kunnen maken. Dat is een te hoge eis voor een gewoon röntgenapparaat, die wordt namelijk het meest gebruikt bij botbreuken. Bovendien, en dat is waarschijnlijk het allerbelangrijkst: met Cardiovascular X-ray wordt niet alleen gekeken wat er mis is, maar het wordt ook gerepareerd. Dat heet interventie of "dotteren". Het apparaat blijft aanstaan tijdens de procedure, daar is hij voor ontworpen. Soms moet het apparaat urenlang werken en volstaat niet met één plaatje.

Lees Er is röntgen en er is röntgen.. voor meer informatie.

Sarah: Hans, heel erg bedankt voor dit interview. Veel succes met je werk bij Philips.

Hans: Geen dank, jij ook veel sterkte op school en als ik jullie was zou ik natuurkunde gaan studeren.

Met dank aan Esther en Sarah.

Lees meer over dit onderwerp op deze site: