Hoe werkt de televisie?

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld, Kracht en beweging, Modelleren, Signaalverwerking

Hoe worden in een tv de electronenbundel gestuurd? Hoe lang werkt de fluorescentie van de rasterpunten? Hoe groot is de hoogspanning in een t.v? Hoe werkt de afstemming van een kanaal?

Hoe worden in een tv de electronenbundel gestuurd? Hoe lang werkt de fluorescentie van de rasterpunten? Hoe groot is de hoogspanning in een t.v? Hoe werkt de afstemming van een kanaal?

Doen: experimenten met de e/m-buis. Hoog- en laagfrequente filters.

Coach

Voor het maken van een model kun je gebruikmaken van Coach.