Model van een voetbal 1

Onderwerp: Aerodynamica, Arbeid en energie, Kracht en beweging, Kracht in evenwichtssituaties, Modelleren, Rechtlijnige beweging

Hoever schiet een keeper een bal uit? Hoever kan hij hem uitschieten? Waar is dit afhankelijk van? Hoe zou je uitschieten kunnen verbeteren?

Wat kun je doen?

Bij deze vragen kun je gebruik maken van je eigen ervaringen. Natuurlijk hoeft het niet over voetballen te gaan, maar kun je ook een andere balsport nemen, zoals korfbal, tennis, softbal, enz.

Belangrijke zaken kunnen zijn het verkrijgen van de beginsnelheid, de omstandigheden, luchtwrijving, wind, enz.

Aanwijzing voor het model "voetbal".

Coach

Voor het maken van een model kun je gebruikmaken van Coach.