Icon up Overzicht

Comité van aanbeveling

Onderwerp:

De activiteiten van Natuurkunde.nl worden van harte aanbevolen door een comité waarin onder andere de Nobelprijswinnaars prof. dr. Martinus Veltman en prof. dr. Gerard 't Hooft zitting hebben. Andere prominente leden zijn prof.dr. Alexander Rinnooy Kan (oud-voorzitter SER) en prof.dr. Robbert Dijkgraaf (oud-voorzitter KNAW en dir. Van het Princeton Institute for Advanced Study)

Martin Veltman en Gerard 't Hooft, twee leden van het comité van aanbeveling.

Het complete comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen.

 • Prof. dr. Gerard 't Hooft (Nobelprijswinnaar natuurkunde)
 • Prof. dr. Martin Veltman (Nobelprijswinnaar natuurkunde)
 • Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (oud-voorzitter SER)
 • Prof. dr. Robbert Dijkgraaf (oud-president KNAW, dir.Princeton Institute for Advanced Study)
 • Prof. dr. Ewine van Dishoeck (hoogleraar moleculaire astrofysica, winnaar Spinozapremie)
 • Ir. Miriam Luizink, (dir. Mesa+, Nanotechnologisch research Institute UT)
 • Prof. dr. Jos Benschop (dir.research ASML)
 • Dr. Henk van Houten (CEO Philips Research)
 • Prof. dr. Erik Verlinde (natuurkundige, winnaar Spinozapremie)
 • Dr. Dirk Smit (dir. geofysisch onderzoek Shell)
 • Prof.dr. Heino Falcke (radioastronoom, winnaar Spinozapremie)
 • Dr. Tini Hooymans (lid Raad van Bestuur TNO)
 • Prof. dr. Marten Scheffer (bioloog, winnaar Spinozapremie)
 • Prof. dr.Theo Rasing (natuurkundige, winnaar Spinozapremie)


Bestuursleden

 • Prof. dr. Frank Linde, voorzitter (directeur Nikhef)
 • Prof. dr. Wim van der Zande, hoofdredacteur (Radboud Universiteit)
 • Dr. Arjen van Rijn, penningmeester (Nikhef)
 • Prof. dr. Piet Mulders, bestuurslid (VU Amsterdam)
 • Prof. dr. Jan van Ruitenbeek, bestuurslid (voorzitter NNV en Universiteit Leiden)
 • drs. Gabby Zegers, secretaris (hoofd communicatie FOM)
 • drs. Pjotr Nijenhuis, bestuurslid (docent Revius College)