Dodelijke stroomsterkte

maaike stelde deze vraag op 07 april 2006 om 19:00.

Quote
Welke stroomsterkte door je hart is dodelijk..?

Reacties:

Bastiaan
07 april 2006 om 21:18
Quote

ik weet de precieze sterkte niet, maar je gaat niet dood als je over een spanningsdraad heen pist, dus het moet in ieder geval meer dan 18 volt zijn :) misschien moet je het testen op een stopcontact. (met een ijzerdraadje, of nog liever koper, lukt het altijd wel) ik hoop dat je iets aan mijn tips hebt gehad. met vriendelijke groet,

Bastiaan A. M. Alkemade

ps. zorg ervoor dat je geen rubbere zolen draagt, een bak water schijnt het onderzoek te bevorderen!!

Bert
07 april 2006 om 23:30
Quote

Beste Maaike,

het gevaar van stroom is dat je hart ongecoördineerde samentrekkingen gaat vertonen (fibrileren).

Of dat gebeurt hangt ervan af wat de frequentie van de stroom is (50 Hz is heel ongunstig) , hoe lang het duurt en of de stroom door je borstkas gaat.

In het natuurkunde boek Scoop (havo Hfdstk. 7, vwo Hfdstk. 8) staat een grafiek met richtwaarden voor een wisselstroom van 50 Hz. Daaruit is af te lezen dat bij een tijdsduur van 2 s een stroom van 50 mA of meer dodelijk kan zijn; als het maar even duurt (10 ms) kun je wel 500 mA verdragen.

Bert 

Patrick
10 april 2006 om 03:45
Quote

Beste Maaike,

Dit heb ik geleerd.

30 mA door de hart (arm 1 door je hart en via andere arm terug, bijvoorbeeld als je met beide handen een stroomdraad met spanning vastpak) is genoeg om eraan te overlijden.

1 A overleef je niet. Heel je spierenstelsel zou dan verbranden. Je kan het zien als overbelasting.

Ik hoop dat je hier wat aan heb. 

Patrick.

Harry
12 december 2014 om 10:10
Quote
Gevaren van elektriciteit

Elektrische stroom heeft naast de aangename kanten (energiebron voor licht, beweging, warmteoptische en akoestische signalen) ook onaangename kanten, die zeer gevaarlijk zijn.De aanraking met elektrische stroom kan zware verbrandingen tot gevolg hebben of zelfs dodelijk zijn. Een veel voorkomend risico is elektrocutie door contact met spanningvoerende delen.

Elektrocutiegevaar

Er zijn twee soorten elektrocutiegevaar:

Aanraking van delen die stroom voeren zoals leidingen.

Aanraking van delen die eigenlijk geen stroom mogen voeren maar door een defect onder spanning staan.
Gevolgen bij het in contact komen met elektriciteit


Samentrekken van spieren.

Warmteontwikkeling waardoor brandwonden kunnen ontstaan en elektrochemische reacties in menselijk weefsel.

Schrikeffecten.

De ernst van de gevolgen van een ongeval en het levensgevaar wordt bepaald door een aantal factoren:

de stroomsterkte;

de stroomsoort (wissel- of gelijkspanning);

de tijdsduur van de stroomdoorgang;

de lichaamsweerstand;

de weg van de stroom door het lichaam;

omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, vloerafwerking e.d.).

Daarnaast hangen de gevolgen van blootstelling aan een elektrische stroom af van de eigenschappen van het slachtoffer (geslacht, lichaamsgewicht, lichamelijke conditie).De gevolgen van een stroomdoorgang door het lichaam lopen uiteen van een nauwelijks voelbare prikkeling tot een fatale hartstilstand. Van de genoemde factoren is vooral de invloed van de stroomsterkte belangrijk. Een spanningsverschil (> 40 volt) is nodig om de elektrische weerstand van het menselijke lichaam te overwinnen zodat er stroom kan gaan lopen. Al zeer kleine stromen (milliampères!!) kunnen grote gevolgen hebben.

 

Invloed van elektrische stroom op de mens
 

Stroomsterkte in mA
 

Gevolgen voor de mens
1
geen gevaar
4
pijn wordt voelbaar
15
de grens waarop het spanningvoerende

voorwerp nog kan worden losgelaten
20 – 30
bewusteloosheid kan optreden
50 – 80
kans op overlijden
 

Spierverkramping

Bij ca. 15 mA treedt spierverkramping op. Vanaf deze stroomsterkte kan men het onder spanning staande object niet meer loslaten. Hierdoor wordt de tijdsduur waarbij stroom door het lichaam kan lopen verlengd. Ook is hierdoor het contact van het slachtoffer met het onder spanning staande object moeilijk te verbreken. Hogere stroomsterkten kunnen de ademhaling belemmeren en veroorzaken verkramping van de hartspier, waarbij kans bestaat op hartfibrillatie. Daardoor stopt de bloedsomloop en ontstaat een levensbedreigende situatie waarin alleen snelle medische hulp redding kan bieden. Het eerste dat gedaan moet worden bij elektrocutie, is uitschakelen van de stroom. Daarna onmiddellijk een dokter of de geneeskundige dienst waarschuwen. Intussen moet eerste hulp worden verleend.

Warmte ontwikkeling

Ook al voelt iemand zich na een stroomschok vrij goed, toch is een geneeskundig onderzoek aan te raden. Er kan namelijk inwendige verbranding of vergiftiging optreden. Omdat deze gevolgen dikwijls niet zichtbaar zijn worden zij vaak onderschat!! Inwendige verbranding ontstaat op plaatsen waar weinig stroomgeleidend lichaamsweefsel aanwezig is bijvoorbeeld in de gewrichten. Door warmteontwikkeling en elektrochemische reacties kunnen schadelijke en giftige stoffen ontstaan die via de bloedbaan organen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld de werking van de nieren kan verstoord worden. Deze stoffen komen dan in het bloed waardoor mensen zich onwel gaan voelen en misschien niet direct denken aan een relatie met elektriciteit een paar dagen geleden. Het bloedonderzoek zou dan gericht moeten zijn op lever en nier schade. Ten gevolge van de verbranding kan er een stijging zijn van de witte bloedlichaampjes na 3 dagen als maat voor de ontstekingsreactie in het lichaam.

Het is belangrijk slachtoffers van een stroomschok nog geruime tijd te observeren omdat zich na dagen en zelf weken nog complicaties kunnen voordoen tot kans op overlijden. Kortom niet standaard bloedprikken maar wel in de gaten houden en rekening houden met de mate van blootstelling.

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent: