blokje op helling

Julia stelde deze vraag op 19 september 2022 om 11:36.

een blokje op een helling met een massa van 9,0 kg ondervindt een wrijvingskracht van 32N. Bereken de afstand die het blokje in 3,0 s langs de helling omlaag glijdt als deze wordt losgelaten. 

welke formule gebruik je hiervoor? Ik kom er met behulp van de Binas namelijk niet uit. 

Reacties

Theo de Klerk op 19 september 2022 om 11:46
Nee, BiNas geeft de basisformules, jij dient de situatie te doorgronden en de BiNaS formules dan waar van toepassing, te gebruiken.

Dus begin eens de situatie te analyseren.
- een afgelegde weg na 3 seconden waarbij een versnelling van toepassing is, heeft een BiNaS formule als s(t) = 1/2 at2 + v0
- t=3s weten we al, maar wat is versnelling a? Dat is de resulterende versnelling die door alle krachten op de massa m (=9,0 kg) wordt uitgeoefend. Welke zijn dat?
- Er is een zwaartekracht (met een versnelling langs de helling) en een wrijvingskracht langs de helling. Wat is de resulterende kracht hiervan?  Dan is  a = F/m

En dan even simpel uitrekenen....
Jaap op 19 september 2022 om 11:52
Dag Julia,
• Er is meer informatie nodig om de gevraagde afstand te berekenen.
Is bij voorbeeld de hellingshoek van de helling gegeven, in tekst of een figuur?
• Als je de hellingshoek weet, teken je een zij-aanzicht. Dat hoeft niet op schaal.
Ontbind de zwaartekracht op het blok in een component F1 evenwijdig aan de helling en een component F2 loodrecht op de helling. Teken ook de wrijvingskracht Fw.
Waaruit bestaat de resulterende kracht Fres op het blok?
Welke grootheid kun je berekenen als je straks de waarde van Fres weet?
• Een bruikbare formule is s=½·a·t² met s is de afgelegde afstand in t seconde.
De formule staat in Binas tabel 35A1, vermomd als x(t)=x0+v0·t+½·a·t².
Groet, Jaap
Julia op 19 september 2022 om 11:55
Bedankt voor je reactie Theo, als ik de gegevens in vul kom ik uit op 88,29/32=2,759 m/s. 2,759 x 3 = 8,3 m per 3 seconden. Klopt dit?
Jaap op 19 september 2022 om 12:03
Dag Julia,
Nee, je berekening is niet juist.
Je 88,29 lijkt te zijn Fz=m·g=9,0·9,81=88,29 N. Dat is een kracht.
Je 88,29/32 lijkt te zijn Fz/Fw. Kracht gedeeld door kracht is geen snelheid (2,759 m/s).
Je 2,759 x 3 = 8,3 m lijkt te zijn v·t=afstand. Dat geldt bij zo'n eenparig versnelde beweging alleen als je de gemiddelde snelheid invult.
Advies: herlees de bovenstaande reacties.
Groet, Jaap
Theo de Klerk op 19 september 2022 om 12:05
Ik weet niet waar deze getallen vandaan komen (hint: voor examens wordt dit meestal fout gerekend als niet meteen duidelijk is waaruit ze voortkomen - nakijkers zijn geen spoorzoekers en het is een kleine moeite om aan te geven dat   ???? = 88,29  (m?) )

Maar zoals Jaap expliciet aangeeft en ik alleen impliciet duidde (component langs helling): je kunt pas wat uitrekenen als je weet hoe schuin die helling is en daarmee welk deel van de zwaartekracht het blokje langs de helling naar beneden laat lopen (tegengewerkt door de wrijvingskracht)

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Roos heeft vier appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Roos nu over?

Antwoord: (vul een getal in)