Snelheid

Sara stelde deze vraag op 28 juni 2022 om 17:00.

 Ik moet voor school een verslag maken over kracht en beweging. Nou heb ik een experiment gedaan waarbij ik een balletje los laat vallen met verschillende hoogtes. Bij dit experiment heb ik videometen moeten doen. MIjn onderzoeksvraag hierbij is dan wat is invloed van verschillende hoogtes op de snelheid. Ik heb nu grafieken van het videometen, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen met het verslag. Welke theorie of formules ik erin zou moeten zettten. Of welke berekeningen van toepassing zijn

Reacties

Jaap op 28 juni 2022 om 17:34
Dag Sara,
Je onderzoeksvraag luidt: 'wat is invloed van verschillende hoogtes op de snelheid'.
a. Bedoel je de snelheid waarmee de bal de grond raakt? Zo nee, welke snelheid wel?
b. Is het een experiment waarbij je weet of verwacht dat de luchtweerstand belangrijke invloed op de beweging heeft? Bij voorbeeld zodat de bal een constante eindsnelheid bereikt voordat hij de grond raakt?
c. Welke formules voor de valbeweging heb je al genoteerd?
d. Welk computerprogramma heb je gebruikt voor videometen: Coach 7 misschien?
e. Heb je ervaring met modelleren (dynamische modellen, numerieke modellen)?
f. In welke klas zit je (schooltype, leerjaar)?
g. Telt dit mee voor je overgangscijfer of voor het schoolexamen?
Theorie: eerste en tweede wet van Newton, luchtweerstandskracht, …
Groet, Jaap
Theo de Klerk op 28 juni 2022 om 17:34
Snelheid is afstand per tijdseenheid. Bij constante snelheid neemt de afstand met een vast bedrag toe.
Zet in je videometing eens afstand tegen tijd uit.
Doe dan berekeningen van de "gemiddelde snelheid" tussen de meetpunten die een vast tijdsinterval van elkaar gescheiden zijn: is die snelheid steeds hetzelfde?
Zet die snelheidswaarden tegen de tijd uit. Wat zie je dan?

Je kunt het nauwkeuriger doen door het tijdsinterval steeds kleiner te kiezen: niet 1 seconde maar bijv. 0,5 seconden of 0,25 seconden of nog minder.
sara op 28 juni 2022 om 17:54
Dag Jaap, 
A- ik bedoel de snelheid waarmee de bal de grond raakt.
B-Ja de invloed van de luchtweerstands kracht is belangrijk, want we weten al dat bij de maximale snelheid hij constant is.
C- Ik heb al de versnelling genoteerd. Daarnaast heb ik 2 andere formules genoteerd die met zwaartekracht en luchtwrijvingskracht heeft mee te maken.
D-Dat klopt, we moeten coach 7 gebruiken!
E-De docent vertelde dat we nog niet hoeven te modelleren bij het verslag.
F-4 Havo
G-Het telt voor beide mee..

Heel erg bedankt!
Jaap op 28 juni 2022 om 18:03
Dag Sara,
c. Wil je hier de formules noteren die je al hebt?
d. Wil je hier als bijlage het Coach-bestand plaatsen van een goed gelukte meting van een enkele valbeweging? De bestandsnaam eindigt waarschijnlijk op cma7 of cmr7
h. Wil je hier als figuur (landschapknop bovenaan het reactievenster) of bijlage een diagram van die meting plaatsen?
i. Welke wiskunde heb je: wiskunde a of b?
Groet, Jaap

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Roos heeft elf appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Roos nu over?

Antwoord: (vul een getal in)