Eenheid verticale as frequentiedomein

Peter stelde deze vraag op 01 november 2021 om 13:58.

Bij een outputsignaal in het frequentiedomein (na FFT) van een trillingsmeter, staat op de verticale as de eenheid g of mg. Waar staat deze eenheid g voor? en wat is precies het nut ervan? Ik begrijp dat het te maken heeft met de zwaartekracht versnelling, maar vanwaar de eenheid g voor een valversnelling. En wat is het verschil tussen de FFT en de H-FFT?

Reacties

Theo de Klerk op 01 november 2021 om 14:33
g is het standaard symbool voor de gravitatie versnelling, 9,81 m/s2 . Niet te verwarren met de SI afgeleide eenheid "gram".
Als men de kracht op 1 kg wil weergeven is dat 9,81 N maar soms wordt ook gezegd  1g  (en  dan bedoelen ze massa x 1 g). Bij astronauten wordt ook vaak "kracht 4g" (of erger: 4G) gezegd, waarmee men bedoelt te zeggen "versnelling 4 x 9,81 m/s2" dat aanvoelt als 4x zo zwaar zijn als normaal op aarde.

FFT (Fast Fourier Transform) is een bewerking van het rauwe signaal: men probeert er een zo goed mogelijke (combinatie van) sinusgolven overheen te leggen. Zo kun je een blokgolf weergeven als een som van sinusgolven met afwijkende frequenties en amplitudes.
Er is ook een DFT (discrete Fourier Transform) en een HFFT (hexagonal Fast Fourier Transform).
Uitleggen hoe dat precies werkt is te veel gevraagd hier: daar gaan hele jaarcolleges wiskunde over. Zoek eens op Google of Wikipedia naar gedetailleerdere uitleg.
Peter op 01 november 2021 om 15:13
Wat ik nog aan enige kennis heb overgehouden is dat een fourier-transformatie het oorspronkelijke domein omzet in een frequentiedomein. Met andere woorden, de frequentie staat op de X-as (Hz). Nu kan ik alleen niet goed begrijpen waarom de output (y-as) gegeven wordt in de vorm van m/s^2 en hoe ik dit moet interpeteren. 

Hieronder een voorbeeld.


Hierop is al een FFT uitgevoerd op het oorspronkelijke signaal wat bestaat uit signalen met verschillende frequenties. Laten we aannemen dat op 120 Hz de outputvalue bijna gelijk is aan 0 mg en bij 300 Hz de outputvalue gelijk is aan 8 mg. Hoe moet ik dit dan interpeteren?

En terugkomend op HFFT. Ik zal dit opzoeken op google en kijken of ik wijzer word. Ik snap dat ik de DTFT en DFT praktisch niet gebruik omdat dit teveel rekenkracht is en daarom de FFT gebruik.
Peter op 01 november 2021 om 15:15
Vergeten bij te zeggen. Het gaat om een trillingsmeter die de trillingen in een object waarneemt.
Theo de Klerk op 01 november 2021 om 15:34
Aangezien 

zal voor elke frequentie fi denk ik de bijbehorende amplitude (grootte van g voor die amplitude) wordt gegeven. De sommatie uitvoerend zal je op de trillingsamplitude en een waarde g = 9,81 uitkomen neem ik aan voor elk moment t
Peter op 01 november 2021 om 15:46
Dus wat ik van uw reactie begrijp is dit niets anders dan een maatstaaf voor trillingensamplituden van verschillende frequenties.

Met andere woorden. Als een object (bijv tafel) een 'tik' krijgt, dan is dit een maatstaaf om aan te geven wat de versnelling is van elk opzichzelf staande frequentie die voorkomend is uit deze 'tik' wat natuurlijke bestaat uit een bundel aan frequenties. klopt dat? op internet zie ik ook terug dat trillingsmeters komen met een bereik uitgedrukt in g. Ik verneem nu dat dit het wel zal zijn.
Theo de Klerk op 01 november 2021 om 16:10

Ik herhaal alleen maar wat ik me nog herinner aan Fourier transformaties. 

Met "tik" bedoel je een zet tegen een tafel (weinig trilling, maar het schuivende geluid is wel in een FFT om te zetten)?  Dan zal het geluidssignaal worden omgezet en valt er niks. 

Wat dan g betekent weet ik niet. Zou "gain" kunnen zijn - het uiteindelijke antwoord is dan: lees de handleiding (of zoek 'm op internet op als hij daar te vinden is). Misschien de fractie (mg is dan 1/1000 ervan) waarin die frequentie bijdraagt in het geheel... no idea.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Clara heeft vierentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Clara nu over?

Antwoord: (vul een getal in)