Negatieve weerstandscoëfficiënt vleugels

Jonas stelde deze vraag op 08 augustus 2019 om 22:15.

Quote
Hallo,

Ik heb een vraag over de negatieve weerstandscoëfficiënt bij vleugels van vliegtuigen. Ik ben nu al een uurtje of 2 met deze vraag bezig en kom er maar niet uit.

In een opdracht is de vraag of een negatieve weerstandscoëfficiënt reëel is bij bepaalde invalshoeken. 
De waarde voor de invalshoek is -4 graden, hierbij is de weerstandscoëfficiënt (Cd) -0,014916444 en dus negatief.

Om tot deze Cd te komen is de volgende formule en gegevens gebruikt
D=Cd∙1/2 ρv^2 ∙ S 

D = -0,185832793
ρ = de luchtdichtheid = 1,225 kg/m^3
v = de luchtsnelheid = 30 m/s
S = het vleugeloppervlak = 0,0226 m^2

Is de negatieve weerstandscoëfficiënt bij dit geval dus reëel? Waarom wel of niet? ZIjn er ook nog andere invalshoeken waarbij de weerstandscoëfficiënt negatief zou kunnen zijn?


Alvast bedankt voor uw antwoord.

Jonas

Reacties:

Theo de Klerk
09 augustus 2019 om 00:43
Quote
Dit is een vraag die specifieke lucht- en ruimtevaartkennis van een TH/TU vooronderstelt die je waarschijnlijk onder de lezergroep van deze website niet zult vinden. Wellicht dat bij www.wetenschapsforum.nl de kans groter is.

Bij http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/aero/aero_res.htm komt het begrip ook naar voren maar lijkt C nooit negatief. Een negatieve weerstand komt me ook vreemd voor: een negatieve weerstand lijkt eerder een aanduwer te zijn ipv een afremmer.

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft vijftien appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)