Normaalkracht

N. stelde deze vraag op 09 juli 2019 om 15:17.

Quote

Hoi,

Ik heb eerder de vraag gesteld hoe het kan dat een muur tegenkracht kan geven. Hierop is toen duidelijk antwoord gegeven en ik snap dat de moleculen door hun bindingen alshetware terugduwen. Maar, nu vraag ik me af of ‘normaalkracht’, die dus aanwezig is op elk stilstaand voorwerp op de grond, nou eigenlijk precies dié terugduwende kracht is, maar dan in plaats van door de verticale muur door de grond wordt gecreëerd? 

Groetjes! 

Reacties:

Theo de Klerk
09 juli 2019 om 15:31
Quote
>die dus aanwezig is op elk stilstaand voorwerp op de grond, nou eigenlijk precies dié terugduwende kracht 

Dat is de grond zelf. Kijk maar eens bij een speeltuin met rubberen tegels. Als je daar opstaat dan buigen die tegels een beetje in. Dat doet een stoeptegel ook - alleen onzichtbaar weinig. 
De kracht wordt op dezelfde manier opgewekt: de moleculen die de stoeptegel bijeenhouden hebben grotere krachten tussen elkaar dan de moleculen in de rubberen tegel.

N.
09 juli 2019 om 15:55
Quote
Bedankt voor het antwoord!

Eigenlijk leveren de muur en de grond dus beide dezelfde tegenwerkende kracht door de moleculen die het materiaal bijeenhouden, alleen heeft dat bij de grond dus de naam ‘normaalkracht’ terwijl dat het bij de muur niet heeft maar ‘tegenwerkende kracht’ heet? Hetzelfde principe dus onder een andere naam?

Groetjes!
Theo de Klerk
09 juli 2019 om 16:16
Quote
Ook bij de muur noemen we het de normaalkracht. "Normaal" heeft in de natuurkunde de betekenis van "loodrecht op" (en dus niet het tegengestelde van "afwijkend"). Zowel de grond als de muur oefenen een kracht loodrecht op hun oppervlak uit.
Alleen wordt "normaal" van de grond vaak vereenzelvigd met "gewicht" en dat is niet zo. (Neem maar een massa die aan een veer hangt en weliswaar de grond raakt, maar die grond geeft nu een normaalkracht gelijk aan het gewicht minus de kracht die de veer al gebruikt om de massa op te trekken).
N.
10 juli 2019 om 09:33
Quote
Bedankt voor het antwoord, duidelijk. Bedoelt u met ‘gewicht’ massa x gravitatieversnelling? Want dat is de zwaartekracht en dus (tenzij de veer al kracht uitoefent) ook de normaalkracht, toch? 
Jan van de Velde
10 juli 2019 om 09:57
Quote

N. plaatste:

Bedoelt u met ‘gewicht’ massa x gravitatieversnelling? 
voor een voorwerp in rust op een horizontaal oppervlak, ja.  

Maar eenvoudiger is om niet te denken in termen van gewicht, maar simpelweg in termen van kracht. 

De kracht die een voorwerp uitoefent loodrecht op een oppervlak is in grootte gelijk aan de normaalkracht van dat oppervlak op het voorwerp.

In een looping verandert die normaalkracht (loodrecht op de rail van de looping) voortdurend van grootte en richting:van https://en.wikipedia.org/wiki/Physics_of_roller_coasters , vertraagd

Het is dus de normaalkracht die het karretje de bocht om duwt. 
Ook op het einde van de loop zou de rode vector loodrecht moeten blijven bestaan, vanaf daar gewoon onveranderlijk naar boven wijzend. dat is een foutje in dit gifje.
(de vector LANGS de baan geeft de versnelling langs de baan weer). 

groet, Jan

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Ariane heeft twintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Ariane nu over?

Antwoord: (vul een getal in)