Elektron in het waterstofatoom

Lex stelde deze vraag op 15 april 2019 om 13:58.

Quote

 Hallo,
Ik had een vraag over r-Eel grafiek. Dit is een grafiek van het funtie -a/x  ik heb als voorbeeld a=5
-5/x


Het formule van Eel=-a/r (r is de variabele), dit is het grafiek van het functie Eel= -a/r (volgens het boek systematisch natuurkunde p: 100 Hoofdstuk 13)

Hoe komt het dat de 2 grafieken verschillen?
Zou de r, Eel grafiek niet zoals de eerste moeten zijn?

Reacties:

Theo de Klerk
15 april 2019 om 14:41
Quote
De 1/x grafiek heeft ook negatieve waarden voor x (grafiek onder de X-as) die bij een atoom niet optreden: de afstand is altijd positief, dus links en rechts van de kern (en onder en boven) geldt de functie alleen als 1/x met x>0 Dus voor de negaatieve x-as (betekent hier "links van de kern") is de grafiek gespiegeld tov de Y-as.
Als E negatief is en E~-1/x dan spiegelt de functie om de x-as  en ligt de grafiek geheel onder de E=0 J lijn.

Overigens volgt uit de quantum berekeningen dat E~ -1/n2 als enig mogelijke waarden. Als elektron energie-grafiek deugt de -1/x grafiek niet. Bij elke n-waarde hoort een specifieke x-waarde (ook wel "lengte van de  doos waarin het elektron beweegt" genoemd - overeenkomend met de orbitalen/baanstraal) en die x-waarden volgen niet het 1/x grafiekpatroon.
Dus zet de energiewaarden E=-13,6eV/n2 langs de y-as uit tegen  de erbij horende x-waarden en je ziet dat deze waarden afwijken van het 1/x patroon.
De reden hiervoor is dat alleen kijken naar de elektrische potentiaal (1/x) niet correct is. De elektron energie wordt om een paar quantumredenen anders berekend en wijkt af van 1/x

Plaats een reactie:


Bijlagen:

+ Bijlage toevoegen

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft tweeëntwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)