Gewicht

Ruud stelde deze vraag op 07 februari 2019 om 10:17.

Vroeger was een grapje : " wat is er lichter - een pond veren of een pond lood " waarop de vraagsteller dan natuurlijk hoopte dat hij het antwoord zou krijgen dat men het pond veren zou antwoorden . Mijn vraag luidt wat ook alweer bepalend is voor het uiteindelijke gewicht van iets . Dat is toch de massa ? Bedankt , Ruud .

Reacties:

Jan van de Velde
07 februari 2019 om 16:33

Ruud plaatste:

..//.. wat ook alweer bepalend is voor het uiteindelijke gewicht van iets . Dat is toch de massa ?

een wat versimpelde definitie van "gewicht" kan zijn hoe hard de aarde eraan trekt met zwaartekracht. 
En inderdaad dan is de massa van dat voorwerp, samen met de massa van de aarde, bepalend. 
FG= m·g 

groet, jan
Ruud
07 februari 2019 om 21:04
Aha .. maar is het gewicht niet ook afhankelijk van of het in lucht zit of in water ? 
Jan van de Velde
07 februari 2019 om 21:07
Ja, en ook hoe van hard het versnelt, en van.....
ruud
07 februari 2019 om 22:19
En de werking van zwaartekracht op een pond veren tov een pond helium ? ( bijv. in een flinke ballon) ? Ze wegen allebei een pond maar toch zakt de eerste naar beneden en de tweede gaat omhoog waardoor de suggestie gewekt wordt dat zwaartekracht  selectief is :) 
Jan van de Velde
07 februari 2019 om 22:23
dag Ruud,

We gaan toch niet filosoferen hè? Ik kan die helium ook samenpersen tot 6500 bar, dan zinkt het zelfs in water, en van dat lood een ballon maken die drijft op water .

En zo kan ik, door allerlei meer of minder vergezochte voorwaarden toe te voegen van alles voor elkaar krijgen, en wordt dit een topic die eerder aan de toog van een café dan op een natuurkundevraagbaak thuishoort.

Groet, Jan
ruud
07 februari 2019 om 22:29
Haha sorry Jan !
Theo de Klerk
08 februari 2019 om 20:08
zie ook https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/57891 
Gewicht resulteert uit krachten op een massa. Dat kan de vloer zijn ( tegenkracht zodat je er niet doorzakt) maar ook opwaartse kracht met zwaartekracht samen waardoor iets minder weegt of zelfs opstijgt.
ruud
09 februari 2019 om 09:26
En toch , ik blijf bij mijn vraag waarom een hoeveelheid helium gevangen in een ballon met een gewicht van zeg 1 kilo daar niet mag blijven zelfs al druk ik hem tegen de grond waar de zwaartekracht het grootst zou moeten zijn. .
Jan van de Velde
09 februari 2019 om 10:12
Om dezelfde reden waarom een blokje vurenhout niet op de bodem van een vijver blijft liggen, of waarom een balans doorslaat naar de zwaarste schaal: elk systeem in het heelal zoekt naar een toestand van minimale potentiële energie.
Theo de Klerk
10 februari 2019 om 07:19
die ballon met 1 kg helium neemt een volume in dat, indien de ballon lucht had bevat, zwaarder was geweest. Nu is het de opwaartse druk die de lucht op de ballon uitoefent. Gewicht neemt af en netto wijst de kracht van de ballon omhoog: stijgt.
Lees her hoofdstuk over de Wet van Archimedes nog maar eens door over wat zinkt, stijgt of op hoogte blijft.
Ruud
14 februari 2019 om 05:41
Equilibrium is zweven . Meer dichtheid = omlaag , minder dichtheid = omhoog. Ik zie geen duidelijke rol voor zwaartekracht hier ? Of laat ik het anders zeggen - dit bewijst nog niet dat hier  een externe kracht zoals zwaartekracht is aan het werk is .  
Theo de Klerk
14 februari 2019 om 07:58
>En toch , ik blijf bij mijn vraag waarom een hoeveelheid helium gevangen in een ballon met een gewicht van zeg 1 kilo daar niet mag blijven zelfs al druk ik hem tegen de grond waar de zwaartekracht het grootst zou moeten zijn.

zie hier flauwekul. Omdat iets op de grond gedrukt wordt moet het blijven liggen want de zwaartekracht is er (marginaal) groter dan op een meter hoger? Je kunt drukken wat je wilt: de omliggende verplaatste lucht geeft een opwaartse kracht op de ballon, en op de grond gebrukt of niet - gegeven de kans zal hij opstijgen.

Meer of minder dichtheid tov de omgeving leidt tot stijgen, zweven, dalen. Daar zit wel degelijk de zwaartekracht in (als je nu eerst eens de Wet van Archimedes naleest want die heb je duidelijk niet begrepen anders zou je een ballon ook niet tegen de grond duwen).

Een ballon met 1 kg helium zal bij 1 atmosfeer een bepaald volume innemen, zodanig dat V.ρ=1 kg. Dat volume zou bij dezelfde druk maar met lucht gevuld een grotere massa hebben omdat de dichtheid van lucht veel groter is dan van helium (bij dezelfde druk). De heliumballon heeft een gewicht van 1g newton, de weggedrukte lucht door die ballon een gewicht van misschien 15g newton (geen binas bij de hand dit allemaal precies uit te rekenen). dat betekent dat de opwaartse kracht van de ballon -1g naar beneden en +15g naar boven ondervindt en dus met 14 g N opstijgt.
Ruud
14 februari 2019 om 08:28
Ik snap het principe wel ( ook Archmedes ) . En ik snap nu ook  waarom die ballon niet op de grond blijft. Mijn punt blijft echter dat zwaartekracht net zo goed kan worden verklaard doordat de relatieve dichtheid van materie tov de dichtheid van het omringende medium ( water , lucht , maar ook kwik waarop bv een bowlingbal gewoon blijft drijven )bepalend is of het zweeft ( gelijke dichtheid ) stijgt of daalt . Zwaartekracht kun je volgens mij niet bewijzen via deze weg  omdat relatieve dichtheid deze zaken net zo goed verklaart. 
Theo de Klerk
14 februari 2019 om 09:49
voor alternatieve verklaringen die de verschijnselen niet verklaren is dit niet het forum.
Ruud
14 februari 2019 om 09:57
Wetenschap is kennelijk een religieuze bezigheid ! :)  
Theo de Klerk
14 februari 2019 om 10:12
helemaal niet maar we dreigen weer in dezelfde discussie terecht te komen als https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/62240 door wellicht dezelfde Ruud die het daar zegt te snappen, vervolgens reset en het hier gewoon weer probeert.

Natuurkunde is geen religie.
Maar er zijn mensen die met half onderbouwde ideeen plus een dosis op niets gebaseerde ideeen, neigen het zelf niet begrepene dan toch maar religie te noemen.

Religie is geloven - van goddelijke wezens tot platte aardes. Doe je vooral in kerken en religieuze stromingen die beweren de waarheid in pacht te hebben, een absoluut gelijk, en ook niet ter discussie stelt (hoeveel gaten je er ook in schieten kan).

Wetenschap is met een model de waargenomen werkelijkheid trachten te beschrijven en het model aan te passen als de realiteit daartoe vraagt. Het model is nooit "de" werkelijkheid en nodigt uit met experimenten aan te geven waar het model te kort schiet en hoe dit te verbeteren. 
Ruud
14 februari 2019 om 10:46
Wetenschap moet bewijs leveren en geen aannames tot bewijs verheffen , daarmee ben ik het eens . Maar dat is nou juist wat ik vaak mis in de hedendaagse wetenschap. Het zijn vaak aannames op aannames die niet met echt bewijs zijn aan te tonen . En daarom noemt men zoiets een theorie .. Ik heb niets tegen theorieën maar zolang ze dat zijn moeten ze niet onderwezen worden als feit. Okee laat ik nog een voorbeeld geven : wie bewijst mij dat lucht ( hoewel zeer ijl ) direct kan grenzen aan een vacuüm zonder dat het vacuüm  de lucht wegzuigt ? Ook dit gegeven wat ergens op de grens van atmosfeer en ruimte plaatsvindt ( maar waar precies weet niemand ! )  is niet meer dan een theorie en kan niet worden gereproduceerd in een echt wetenschappelijk experiment die aantoont dat dit mogelijk is ZONDER vaste grens tussen beiden . Ik maak me dus vooral zorgen over de wetenschap in pure vorm waarbij echte experimenten spreken ipv aannames zoals in de huidige tijd veelal gebeurt. 
Theo de Klerk
14 februari 2019 om 10:57
we gaan stoppen met deze uitingen van ongeloof en demonstraties van onwetendheid ("zalig de onwetenden, hen behoort het rijk der hemelen" -zal best. Nu nog even aangeven waar hemel gezocht moet worden)

>wie bewijst mij dat lucht ( hoewel zeer ijl ) direct kan grenzen aan een vacuüm zonder dat het vacuüm de lucht wegzuigt ?
vacuum zuigt niet. je zuigt geen limonade door een rietje. De buitendruk duwt de limonade erdoorheen omdat je in je mond een onderdruk creeert. Zoals een afgeloten pak "vacuum"koffie als een baksteen voelt omdat de buitendruk de koffie samendrukt.

Dus een dampkring om de aarde blijft om de aarde omdat de zwaartekracht te gasdeeltjes aantrekt. Niet omdat het vacuum het zou wegzuigen... Bij te geringe zwaartekracht kunnen de luchtdeeltjes wel die kracht door snelheid overtreffen en ontsnappen. Als de maan al een dampkring had dan heeft hij haar om die reden verloren.
ruud
14 februari 2019 om 11:52
Aha dus 'uitingen van ongeloof' worden in deze sciencekerk niet getolereerd ? Dat lijkt mij in persee het meest wetenschappelijke uitgangspunt. Maar dit terzijde. Ik vroeg of een wetenschappelijk experiment de aanname dat een vaccuum naast een niet-vaccuum kan bestaan ZONDER vaste grens tussenbeide zoals wij moeten GELOVEN dat dit mogelijk is. Maar eigenlijk is dit vragen naar de bekende weg - het kan niet worden nagedaan en moet bij gebrek aan bewijs dus worden GELOOFD . Zijn we eindelijk eens bevrijd van de dogma's van religie dan komt nu de wetenschap die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verlangt ? :)  
Jan van de Velde
14 februari 2019 om 14:20

ruud plaatste:

Ik vroeg of een wetenschappelijk experiment de aanname dat een vaccuum naast een niet-vaccuum kan bestaan ZONDER vaste grens tussenbeide zoals wij moeten GELOVEN dat dit mogelijk is. Maar eigenlijk is dit vragen naar de bekende weg - het kan niet worden nagedaan 
Oh jawel hoor: er zijn al vele raketten door de dampkring de ruimte ingevlogen en daarbij zijn ook onderweg vele metingen verricht. 

Het enige dat jij nou nog hoeft te geloven is dat die metingen inderdaad zijn gedaan, herhaald, gecontroleerd en bevestigd. 

Als je dat niet "gelooft" dan houdt het inderdaad op, en dan zit er weinig anders op dan dat je zelf een experiment bedenkt om aan te tonen dat al die metingen van destijds zijn vervalst of zo.  

Groet, Jan
Ruud
15 februari 2019 om 08:15
Jan , de bewijslast ligt niet bij mij want de suggestie dat vaccuum direct kan grenzen aan non vaccuum is nooit in een experiment succesvol aangetoond. En het is niet aan mij om tegenbewijs te leveren voor iets dat in eerste instantie al nooit bewezen is. Dat zou hetzelfde zijn als dat iemand beweert dat de kleine blauwe smurfjes verantwoordelijk waren voor de bouw van de piramides en vervolgens aan mij de taak geeft dit middels bewijs te ontkrachten :) .
Theo de Klerk
15 februari 2019 om 08:33
Laten we stoppen met deze tot niets leidende discussie. vacuüm en (bijvoorbeeld) 3 atomen/cm3 kunnen prima naast elkaar leven. Bij toenemende verdunning is er geen scherpe grens tussen de gebieden. Het vacuüm doet niks, het bijna vacuüm kan zich uitbreiden als een atoom alsnog het vacuüm "vult".
terug naar gewicht en massa: daarover is herhaaldelijk alles gezegd. Dichtheid is geen vervanger van zwaartekracht.
Jan van de Velde
15 februari 2019 om 08:38

Ruud plaatste:

Jan , de bewijslast ligt niet bij mij 
dat ligt 'ie wel, want heel de wereld (op jou na) is er op basis van waarnemingen van overtuigd dat de situatie wél is zoals omschreven, en als jij het daar niet mee eens bent zul jij dat tegendeel dus aannemelijk moeten maken. 

En dan kan hiermee een eind komen aan de zoveelste vruchteloze discussie. 

Groet, Jan

Dit topic is gesloten voor verdere reacties.