Reactorfysica deel 1

Onderwerp: Atoomfysica, Ioniserende straling, radioactiviteit, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Isotopen, kernsplijting, halfwaardetijd en radioactieve stoffen.

Deze opgave hoort bij het thema Kernfysica/radioactiviteit. Alle bronnen die nodig zijn om de opdrachten te maken zijn daar te vinden.

Begrippen

 
a) Bestudeer in de interactieve bijles kernsplijting de alinea atoommodel .
b) Leg uit wat bedoeld wordt met "halfwaardetijd" Gebruik je boek als bron.
c) Wanneer spreekt men van isotopen?

Scheiden van isotopen

Radioactief materiaal wordt klaargemaakt voor transport.
d) Waarom zijn isotopen niet langs scheikundige weg van elkaar te scheiden?
e) Lees over het bedrijf Urenco in Almelo dat scheidingscentrifuges maakt.
f) Beschrijf een techniek die gebruikt wordt om isotopen te scheiden.
g) Leg uit dat een mengsel van de isotopen 11H en21H beter van elkaar is te scheiden dan een mengsel van de isotopen 3919K en 4119K.
h) Zoek in je Binas twee isotopen op van Plutonium, vergelijk de halfwaardetijden en verklaar het verschil.
Themapagina:kernfysica/radioactiviteit Volgende opdrachten