De zon

Onderwerp: Astrofysica, Elektromagnetisch spectrum

vwo, astrofysica, gevorderd, 10 min

Opgave

a) Een 'normaal' mens zegt dat de zon wit of geel is, maar ik beweer dat de zon zwart is. Als het allebei waar is, moeten we andere dingen bedoelen.
Wat is de natuurkundige betekenis van het 'geel zijn' van de zon en wat van het 'zwart zijn'?
b) Gegeven is dat de golflengte waarbij de zon maximaal straalt 500 nm is. Bereken hieruit de temperatuur van het zonsoppervlak.
c) In het spectrum van de zon worden de fraunhoferlijnen waargenomen. Wat is de oorzaak van de fraunhoferlijnen? Laat bij het antwoord aan bod komen of het een emissie- of een absorptiespectrum is.