Kernfysica / radioactiviteit

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Deze reeks oefent met begrippen uit kernfysica en reactorfysica die aansluiten op het examenprogramma.

Op deze website is lesmateriaal te vinden over kernfysica en radioactiviteit dat aansluit op het examenprogramma. Hieronder vindt u een opsomming van interactieve bijlessen, artikelen en opgaven die te vinden zijn op deze site. Wellicht kunt u deze geselecteerde bronnen gebruiken als achtergrond informatie bij het boek of bij de voorbereiding op het examen danwel proefwerk.

Interactieve bijlessen

 

Als de leerling de interactieve bijles Kernsplijting heeft bestudeerd heeft de leerling kennisgemaakt met de volgende begrippen:

  • kernsplijting
  • kettingreacties
  • modereren
  • equivalenties van massa en energie
  • reactievergelijkingen

Als de leerling de interactieve bijles De lage-fluxreactor in Petten heeft bestudeerd heeft de leerling kennisgemaakt met de volgende begrippen:

  • werking eenvoudig reactorvat
  • regelstaven
  • k-getal

Opgaven

Artikelen

 

Onderstaande artikelen geven een beeld van onderzoek en toepassingen die aansluiten op dit thema.

PO en PW

Studie en Beroep

Lees onderstaande artikelen voor jouw mogelijkheden.

Deze bedrijven zijn op hun gebied toonaangevend in de wereld en bieden perspectief voor jouw toekomst.

Lesbrief

De lesbrief maakt gebruik van het materiaal dat op deze pagina is verzameld. De lesbrief sluit naadloos aan op het examenprogramma. De gebruiker maakt tevens kennis met aangrenzende natuurkundedomeinen. Deze lesbrief laat de gebruiker kennismaken met toepassingen en toonaangevende bedrijven op dit gebied.