Technisch ontwerp van een rolstoel

Onderwerp: Biofysica (vwo), Elektrische stroom, Kracht in evenwichtssituaties, Menselijk lichaam (havo), Signaalverwerking

(5-10 sbu, gevorderd, havo/vwo)

Technisch ontwerp van een Rolstoel

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. oriëntatie
 2. opdracht.
 3. formulieren
 4. logboek.

Orientatie

Personen met een hoge dwarslaesie zijn zwaar gehandicapt. Zij kunnen vaak alleen maar hun hoofd bewegen en hun armen strekken en buigen. Polsbewegingen zijn daarbij nog wel mogelijk maar vingerbewegingen niet. Een rolstoel die op signalen van de gehandicapte persoon reageert, kan dan nog voor enige bewegingsvrijheid zorgen. Wil zo'n rolstoel voldoende veilig zijn, dan is het noodzakelijk om bij het ontwerp rekening te houden met de kenmerkende problematiek van rolstoelpatiënten.

Ontwerpopdracht

Ontwerp een rolstoel die door signalen van de gehandicapte persoon bestuurd wordt. Denk goed na welke bewegingen er nog wel gemaakt kunnen worden en welk het minst vermoeiend zijn.

formulieren

Formulier: Ontwerpprobleem analyseren en beschrijven

Formulier: Ideeëntabel

logboek

 • Je docent bepaalt of je als groep samen of ieder apart een logboek bijhoudt.
 • Het logboek bestaat uit dit voorblad, de overzichtstabel, genummerde tijdschrijfformulieren, aantekeningen van je informatiebronnen met bronvermelding, waarnemingen, tabellen, grafieken, ontwerptekeningen, krantenknipsels, Internet-sites, prints, vragen waar je mee zit, aantekeningen van begeleidingsgesprekken enzovoort.
 • Kopieer de tijdschrijformulieren zoveel als nodig. Na elke activiteit vul je het tijdschrijfformulier aan. Bij elke bespreking met je docent neem je het complete logboek mee. Je docent vraagt regelmatig om inzage en parafeert de pagina’s.
 • Je nummert de tijdschrijfformulieren en overige documenten.
 • Je groep houdt wekelijks de overzichtstabel bij.
 • Het logboek is een werkdocument, je schrijft met pen of vulpen en gebruikt geen correctiestift
 • Maak met je docent aanvullende afspraken over het gebruik van het logboek.