Technisch ontwerp van een handendroger

Onderwerp: Elektrische stroom, Gas en vloeistof, Signaalverwerking

0-5 sbu, instap, havo/vwo

technisch ontwerp van een handendroger

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. opdracht
  2. formulieren
  3. logboek

1. Opdracht

Ontwerp een handendroger met de volgende functies: - Warme lucht blazen - Aan en uit gaan d.m.v. bewegingssensor - Aanschakelen 2 seconden nadat beweging is gedetecteerd - Uitschakelen als handen onder de droger worden weggehaald - Regulering warmte-element om doorbranding te voorkomen.

Ervaringen van eerder ontwerpteam:School: Stedelijk College Eindhoven (afdeling Henegouwenlaan)
Ontwerpteam: Martijn Intven, Elke Teurlings en Wouter Kloos
Contactpersoon: Wouter Kloos (mailto:wouter@worldmailer.com)

Met behulp van een kartonnen koker, een lichtsensor, een ventilator en een verwarmingselement hebben we een handendroger gemaakt. Door het verwarmingselement in de koker te plaatsen, terwijl de ventilator aan de ene kant lucht in de koker blies op het moment dat de lichtsensor aan de andere kant een onderbreking van het lichtsignaal door tussenkomst van een voorwerp vlak voor de uitgang van de koker waarnam. Hierdoor werd warme lucht op het voorwerp (meestal een hand) geblazen. Dit geheel werd aangestuurd door een schakeling op een systeembord.

2. Formulieren

Formulier: Ontwerpprobleem analyseren en beschrijven

Formulier: Programma van eisen

Formulier: Ideeëntabel

3. Gebruik logboek

  • Je docent bepaalt of je als groep samen of ieder apart een logboek bijhoudt.
  • Het logboek bestaat uit dit voorblad, de overzichtstabel, genummerde tijdschrijfformulieren, aantekeningen van je informatiebronnen met bronvermelding, waarnemingen, tabellen, grafieken, ontwerptekeningen, krantenknipsels, Internet-sites, prints, vragen waar je mee zit, aantekeningen van begeleidingsgesprekken enzovoort.
  • Kopieer de tijdschrijformulieren zoveel als nodig. Na elke activiteit vul je het tijdschrijfformulier aan. Bij elke bespreking met je docent neem je het complete logboek mee. Je docent vraagt regelmatig om inzage en parafeert de pagina’s.
  • Je nummert de tijdschrijfformulieren en overige documenten.
  • Je groep houdt wekelijks de overzichtstabel bij.
  • Het logboek is een werkdocument, je schrijft met pen of vulpen en gebruikt geen correctiestift
  • Maak met je docent aanvullende afspraken over het gebruik van het logboek.