Icon up Overzicht

Technisch ontwerp voor een autowasstraat

Onderwerp: Elektrische stroom, Rechtlijnige beweging, Signaalverwerking, Werktuigbouw

Vak: natuurkunde.

Onderwerp: autowasstraat.

Opdracht: Je werkt als technisch ontwerper bij een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is waterzuivering. In samenwerking met de BOVAG (bond van garagehouders) ontwerp je een reinigingsinstallatie om het afvalwater van autowasstraten weer geschikt te maken voor hergebruik. Het waswater dat verontreinigd is met zeep, wax, olie /vetten en vaste stoffen zoals zand, moet gereinigd worden. Maak een overzicht van mogelijke scheidingstechnieken om het afvalwater van wasstraten geschikt te maken voor hergebruik. Ontwerp en bouw daarna één werkend schaalmodel van een waterzuiveringsinstallatie. Test of het gereinigde water voldoet aan de milieu-eisen. Geef op basis van de opgedane ervaring advies voor verbeteringen..

Ervaringen van eerder ontwerpteam:

School: Twentsch Carmelcollege, afdeling Lyceumstraat

Ontwerpteam: Koen Brinkman, Anouk Smellink, Wendy Warringa, Frank Kuster, Thijs Telgenhoff, Niels Middel, Karin Hidding, Rian Kuipers

Als eerste hebben we uitgezocht wat er allemaal gezuiverd moest worden. Vervolgens hebben we een ontwerptekening gemaakt, waarin we alle problemen, die we zijn tegengekomen voor het zuiveren van het water, hebben verwerkt. Ons ontwerp bestaat uit vier bakken en een erlenmeyer, in onderstaande volgorde. eerste bak: voor verwijderen van het grove vuil; tweede bak: voor verwijderen van het kleine vuil; derde bak: voor het verwijderen van de vuilresten en de olie; erlenmeyer: voor het nogmaals filteren van het water uit derde bak; vierde bak: voor het wegpompen van het gezuiverde water. Het moeilijkst aan deze opstelling was dat je het water naar alle bakken gelijkmatig moet laten lopen, zodat er geen bak overstroomt.