Icon up Overzicht

Uitgaanscentrum: luchtverversing

Onderwerp: Signaalverwerking, Weerkunde en oceanografie, Werktuigbouw

 

Uitgaanscentrum: luchtverversing

Dit document bestaat uit:

 1. inleiding
 2. opdracht
 3. de ontwerpcyclus
 4. formulieren
 5. gebruik logboek
 6. vraagbaak

 

1.Inleiding

Binnen het uitgaanscentrum neemt de discotheek de belangrijkste plaats in. Het is de plek waar de meeste mensen per vierkante meter aanwezig zullen zijn. Het is erg belangrijk dat in die ruimte een aangenaam binnenklimaat heerst.

2.Opdracht

Je werkt op een technisch adviesbureau. Aan jullie bureau is gevraagd om een ontwerp te maken voor een luchtverversingsinstallatie voor de discotheek waarmee een gezond en aangenaam binnenklimaat gegarandeerd kan worden.

3. Ontwerpcyclus

 

Probleem analyseren en beschrijven

Of mensen zich in een ruimte behaaglijk voelen hangt naast sfeer ook af van de fysische omstandigheden. Een belangrijk component voor de behaaglijkheid is de relatieve luchtvochtigheid. Deze component bepaald of de lucht als droog wordt ervaren of als drukkend wordt ervaren. Bovendien moet de ingeademde lucht voor mensen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De belangrijkste component daarvan voor ruimten waarin mensen verblijven is de CO2-concentratie

Mensen emitteren door uitademen van lucht CO2 en door transpiratie wordt vocht aan de lucht toegevoegd. Omdat in een discotheek veel mensen aanwezig kunnen zijn wordt de binnenlucht sterk vervuild. Zonder ventilatielucht zal de CO2-concentratie in de lucht door het ademen van al deze mensen snel stijgen. Evenzo zal door transpiratie de luchtvochtigheid drastisch toenemen.

Om een goed binnenklimaat te realiseren dient een ventilatiesysteem te worden aangebracht. Zo’n systeem dient voldoende verse buitenlucht toe te voeren aan de ruimte en vervuilde lucht af te voeren zodat de CO2-concentratie en de relatieve luchtvochtigheid op een gezond en behaaglijk niveau blijven.

Programma van eisen

Stel het programma van eisen op waaraan de luchtverversingsinstallatie moet voldoen. Een belangrijke eis is bijvoorbeeld dat de CO2-concentratie niet meer dan 1,5 liter per m3 mag bedragen in de lucht binnen een ruimte. Bedenk zelf nog een aantal eisen. Maak gebruik van het formulier programma van eisen

Mogelijke (deel)uitwerkingen

Ga na op welke manieren het mogelijk is om lucht aan en af te voeren uit de ruimte, op welke plaatsen dat het beste kan gebeuren. Denk aan natuurlijke ventilatie en geluidsoverlast van stromende lucht

Ontwerpvoorstel

Maak gebruik van de informatie in de vraagbaak om je definitief ontwerpvoorstel te formuleren.

 1. Bereken hoeveel verse ventilatielucht van buiten / vervuilde ventilatielucht van binnen moet worden ingeblazen / afgezogen om een gezonde CO2-concentratie in de ruimte te verkrijgen.
 2. Bereken hoeveel verse ventilatielucht van buiten / vervuilde ventilatielucht van binnen moet worden ingeblazen / afgezogen om een behaaglijke relatieve luchtvochtigheid in de ruimte te verkrijgen.
 3. Ontwerp een ventilatie-installatie door in een plattegrondtekening / daktekening / doorsnedetekening aan te geven waar verse lucht wordt ingeblazen, waar vervuilde lucht wordt afgezogen, hoe de kanalen lopen, waar de kanalen door het dak omhoog gaan en waar de ventilatoren opgesteld worden om lucht in te blazen en lucht af te zuigen.
 4. Bereken hoeveel m3 aardgas kan worden bespaard als in de winter verse koude buitenlucht wordt voorverwarmd met de vervuilde warme binnenlucht door het toepassen van een warmtewisselaar.

Ontwerp testen en evalueren

Natuurlijk kun je in het kader van deze praktische opdracht je ontwerp niet echt bouwen en in de praktijk testen. Wat je wel kunt doen is jouw ontwerp te vergelijken met dat van soortgelijke gebouwen of je ontwerp laten beoordelen door een bouwkundige.

Maak gebruik van het formulier logboek om alles wat je gedaan hebt vast te leggen. Ga aan de hand van je logboek na of je tevreden bent over je ontwerp en welke zaken misschien nog verbetering behoeven.

Ontwerp presenteren en opleveren

Presenteer je eindproduct in de vorm van een plattegrondtekening / daktekening / doorsnedentekening. Laat je tekeningen vergezeld gaan van een advies waarin je de belangrijkste kentallen voor de installatie toelicht.

4.Formulieren

Formulier: Ontwerpprobleem analyseren en beschrijven

 

Formulier: Programma van eisen

 

Formulier: Ideeëntabel

 

5. Gebruik logboek

 • Je docent bepaalt of je als groep samen of ieder apart een logboek bijhoudt.
 • Het logboek bestaat uit dit voorblad, de overzichtstabel, genummerde tijdschrijfformulieren, aantekeningen van je informatiebronnen met bronvermelding, waarnemingen, tabellen, grafieken, ontwerptekeningen, krantenknipsels, Internet-sites, prints, vragen waar je mee zit, aantekeningen van begeleidingsgesprekken enzovoort.
 • Kopieer de tijdschrijformulieren zoveel als nodig. Na elke activiteit vul je het tijdschrijfformulier aan. Bij elke bespreking met je docent neem je het complete logboek mee. Je docent vraagt regelmatig om inzage en parafeert de pagina’s.
 • Je nummert de tijdschrijfformulieren en overige documenten.
 • Je groep houdt wekelijks de overzichtstabel bij.
 • Het logboek is een werkdocument, je schrijft met pen of vulpen en gebruikt geen correctiestift
 • Maak met je docent aanvullende afspraken over het gebruik van het logboek.