Geef een reactie

Titel vraag: Aantonen dat iets geen eenheid heeft.

 

Gegevens


Bijlagen

Voeg hier maximaal drie afbeeldingen toe aan uw vraag (max. 200 kB per plaatje in jpg-, png- of gif-formaat).

Reacties

Verificatiecode

 
 


 

Aantonen dat iets geen eenheid heeft.

Auteur: Tom
Datum: 21 jan 2007

Nu heb ik de volgende vraag in mijn boek staan, maar ik kom er niet uit:

Voor de luchtweerstand die een auto ondervindt blijkt de volgenden formule te gelden: Fw=1/2 . cw. p. A.v^2    Hierin is fw de luchtweerstand, p de dichtheid van de lucht, A het frontale oppervlak, en v de snelheid. Cw is voor de desbetreffende auto een constante die de invloed van de vorm van de auto op de luchtweerstand weergeeft.

Toon (uitgaande van de gegeven formule) dat cw, een constante is die geen eenheid heeft.


Reacties op deze vraag (1)

 

Onderwerp: eenheden

Auteur: Jan van de Velde

Datum: 21 jan 2007

Vul in je formule op de plaats van elke grootheid de bijbehorende SI-eenheid in (uitgedrukt in een combinatie van de eenheden van de 7 basisgrootheden, zie BINAS tabel 3A).

bijvoorbeeld: F in basiseenheden is kg·m/s²

Dan ga je letterrekenen met je eenheden. Cw laat je als onbekende grootheid eventjes gewoon Cw.

 Dan kun je bijvoorbeeld een meter boven en deelstreep wegstrepen tegen een andere meter ónder een deelstreep, en blijft er als het goed is niks over als Cw = 1 (dwz zonder eenheid)